toán lớp 9 bài 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 868 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 9 bài 2

Lý thuyết về căn thức bậc nhì và hằng đẳng thức √A^2= |A|Lý thuyết về căn thức bậc nhì và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là một trong những biểu thức đại số, người tớ goi· Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD với đàng chéo cánh AC = 5cm và cạnh BC = x

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 Trả điều thắc mắc 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với độ quý hiếm này của x thì... Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Bài 6 trang 10 sgk Toán 9 - tập dượt 1Với độ quý hiếm này của a thì từng căn thức sau với nghĩa: Xem điều giải

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập dượt 1

Tính

Xem điều giải

Bài 8 trang 10 sgk Toán 9 - tập dượt 1Rút gọn gàng những biểu thức sau: Xem điều giải

Bài 9 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Tìm x biết:

Xem điều giải

Bài 10 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Chứng minh Xem điều giải Bài 12 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Tìm x nhằm từng căn thức sau với nghĩa: Xem điều giải

Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Xem điều giải

Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1Phân tích trở thành nhân tử: Xem điều giải

Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Giải những phương trình sau:

Xem điều giải

Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 - tập dượt 1Giải bài bác 16 trang 12 SGK Toán 9 tập dượt 1. Đố. Hãy lần địa điểm sai vô phép tắc minh chứng "Con loài muỗi nặng nề vì thế con cái voi" tiếp sau đây. Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số chín.

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải bài bác tập dượt Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem điều giải