tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

Bài tập dượt Toán đem lời nói văn lớp 3

30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 (Có đáp án)

30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 bao hàm những dạng Toán đem lời nói văn tinh lọc đem đáp án và chỉ dẫn giải được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em học viên đạt thêm tư liệu ôn luyện, những dạng bài bác tập dượt sẵn sàng kỹ năng cho những kì ganh đua học tập kì, ganh đua học viên chất lượng tốt đạt thành quả cao. Sau trên đây chào những em xem thêm và vận chuyển về bạn dạng tương đối đầy đủ cụ thể nhằm học tập chất lượng tốt Toán lớp 3 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

  • 130 bài bác Toán đem lời nói văn ôn hè lớp 3
  • 300 bài bác Toán đem lời nói văn cơ bạn dạng lớp 3

TUYỂN TẬP 30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1: Hai thùng đem 58 lít dầu, nếu như thêm vô thùng loại nhất 5 lít thì thùng loại nhất đem số dầu tầm thường thùng loại nhì gấp đôi. Hỏi từng thùng đem từng nào lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm vô thùng loại nhất 5 lít thì tổng số dầu đem vô 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vô thùng loại nhất khi sau là một phần thì số dầu thùng loại nhì là 2 phần

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng loại nhì là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng loại nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua sắm 3 cây bút chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn, Hồng mua sắm 5 quyển vở và 5 cây bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái cây bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập dượt hóa đem 9 thùng ly. Sau Khi cung cấp cút 450 cái ly thì quầy bại sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc cung cấp quầy bại đem từng nào cái cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đang được cung cấp cút là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng đem số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước Khi cung cấp thùng đem số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tao bại kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ địa điểm mang đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn mang đến 108 người cho tới dự họp. Hỏi nên kê thêm thắt bao nhiêu sản phẩm ghế nữa mới mẻ đầy đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế đem số địa điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hố ghế nên kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt vội vàng 3 đợt ngày loại nhất. Cà nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày loại nhì bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m bao gồm đem 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp nhiều năm đều bằng nhau còn nhịp vị trí trung tâm thì dài ra hơn nữa từng nhịp bại 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại từng nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp vị trí trung tâm nhiều năm là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng nề 350kg. Mỗi vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi-măng như vậy đem lượng xi-măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn

Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng đem lượng xi-măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g)

5 bao xi-măng như vậy chứa chấp kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn ngược đem 5 sản phẩm cây hồng xiêm, từng sản phẩm 12 cây và đem 9 sản phẩm cây táo, từng sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây ăn ngược bại đem toàn bộ từng nào cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm vô vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn ngược đem toàn bộ số lượng kilomet là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều vô 2 tủ, từng tủ đem 3 ngăn. hiểu rằng từng ngăn đem số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn đem là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách đem là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách ở từng ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong Sảnh đem 16 con cái ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số gà là 6 con cái.

Hỏi bên trên Sảnh đem toàn bộ từng nào kê, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt bên trên Sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà bên trên Sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà, vịt bên trên Sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. Trong một cuộc ganh đua thực hiện hoa, chúng ta Hồng thực hiện được 25 cành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vì như thế 50% số hoa của Tỳ. Hỏi phụ vương chúng ta thực hiện được từng nào cành hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai thực hiện được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ thực hiện được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả phụ vương chúng ta thực hiện được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ nhì chúng ta đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi đem tứ chúng ta đấu cùng nhau thì được bao nhiêu ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với cùng một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ đưa ra chợ cung cấp 25 ngược cam và 75 ngược quýt. Buổi sáng sủa u đang được cung cấp được1/5 số cam và quýt, sót lại số cam và số quýt u nhằm chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng sớm u đang được bán tốt tổng số từng nào ngược cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt u đưa ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt u đang được cung cấp buổi sáng sớm là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng ăm ắp dầu hỏa thì nặng nề 32 kilogam. Nếu thùng đựng 50% số dầu hỏa bại thì nặng nề 17kg. Hỏi Khi thùng ko đựng dầu thì nặng nề từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng nề số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg lối chia đều cho các bên vô 6 túi. 8 túi vì vậy đem số lối là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa chấp số klg lối là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vì vậy chứa chấp số lối là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt vội vàng 3 đợt ngày loại nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhì bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: Có 45 thắc mắc vô cuộc ganh đua khoa học tập.Mỗi câu vấn đáp trúng được 4 điểm,vấn đáp sai bị trừ 2 điểm. Tất cả những thắc mắc đều được vấn đáp.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy đang được vấn đáp trúng bao nhiêu câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức fake thiết tạm:

Xem thêm: giải sách toán 10 chân trời sáng tạo

Giả sử Henry vấn đáp trúng cả 45 thắc mắc.

Lúc bại tổng điểm của công ty Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là:

180 - 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì như thế tao đang được mang đến Henry vấn đáp trúng không còn 45 câu.

1 câu chính xác 1 câu sai số điểm là:

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là:

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry vấn đáp trúng là:

45 - 5 = 40 (câu)

Đáp số: 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật đem diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 centimet ganh đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật ban sơ.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm.

Bài 19. Ba rổ đem số cam đều bằng nhau. Nếu cung cấp 60 ngược ở rổ loại nhất, cung cấp 45 ngược ở rổ thứ hai và 75 ngược ở rổ loại 3 thì số cam sót lại nhiều hơn thế nữa số cam đang được cung cấp là 30 ngược. Hỏi khi đầu từng rổ đem từng nào quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đang được cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vô 3 rổ ban sơ là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ đem số ngược là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng đem 6 vỏ hộp kẹo, từng vỏ hộp đem 32 viên kẹo. Hỏi đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo đem số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả đem số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 chúng ta nhỏ cút mua sắm bi, từng bạn oder 3 bi xanh xao và 4 bi đỏ tía. Hỏi 8 bạn oder toàn bộ từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder toàn bộ số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa chấp tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo đem 6 gói. Hỏi từng gói chứa chấp từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa chấp số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa chấp số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách đem tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn loại nhất trả thanh lịch ngăn loại nhì thì số cuốn sách của nhì ngăn đều bằng nhau. Hỏi thực sự từng ngăn đem từng nào quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn loại nhất rộng lớn ngăn loại nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn loại nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn loại nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: Có một đơn vị chức năng quân nhân, Khi tập trung nếu như xếp từng sản phẩm 64 người thì xếp được 10 sản phẩm. Hỏi mong muốn xếp trở thành 8 sản phẩm thì từng sản phẩm đem từng nào người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp trở thành 8 sản phẩm thì từng sản phẩm đem số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số trong những bi phân thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong muốn phân chia số bi bại trở thành từng túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi đem 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài đem 26 người đón tắc xi, từng xe pháo tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài nên đón toàn bộ từng nào cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe pháo chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe pháo dư 2 người

2 người cũng cần được 1 xe pháo.

Vậy số xe pháo tắc xi nên đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An đem một số trong những viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu lấy cút 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia đều cho các bên trở thành 7 túi, từng túi thấp hơn khi đầu 1 viên kẹo. Hỏi An đem toàn bộ từng nào viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi đem số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên

Số kẹo An đem là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng đem 16 viên bi, Toàn đem số bi vội vàng 5 đợt số bi của Dũng. Hỏi cả nhì chúng ta đem toàn bộ từng nào viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn đem số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả nhì chúng ta đem số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 36 kilogam lối, ngày loại nhì bán tốt số lối sụt giảm 3 đợt đối với ngày loại nhất. Hỏi ngày loại nhì cung cấp thấp hơn ngày loại nhất từng nào ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhì bán tốt số lối là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày loại nhì cung cấp thấp hơn ngày loại nhất số klg lối là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có phụ vương thùng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 16 lít, thùng loại nhì chứa chấp vội vàng 3 đợt thùng loại nhất, thùng loại phụ vương chứa chấp tầm thường thùng loại nhì gấp đôi. Hỏi thùng loại phụ vương chứa chấp từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng loại nhì chứa chấp số dầu là: 16 x 3 = 48l

Xem thêm: tất cả nhân vật trong genshin impact

Thùng loại phụ vương chứa chấp số dầu là: 48 : 2 = 24l

....................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta 30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 (Có đáp án). Trong khi, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập dượt môn Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt thành quả cao.