trắc nghiệm gdcd 12 bài 7Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với những quyền dân chủ

Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với những quyền dân căn nhà với đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân 12.

Câu 1. Công dân kể từ từng nào tuổi tác trở lên trên với quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng ?

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

Quảng cáo

A. Từ đầy đủ 18 tuổi tác.

B. Từ đầy đủ 19 tuổi tác.

C. Từ đầy đủ trăng tròn tuổi tác.

D. Từ đầy đủ 21 tuổi tác.

Đáp án: A

Câu 2. Quyền xử sự của công dân được triển khai tự nhữn cơ hội nào là sau đây ?

A. Tự ứng cử và được ra mắt ứng cử.

B. Vận động người không giống ra mắt bản thân.

C. Giới thiệu về phần mình với tổ bầu cử.

D. Tự tuyên truyền về phần mình bên trên những phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được quy lăm le :

A. Công dân đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên với quyền bầu cử.

B. Ai cũng có thể có quyền bầu cử.

C. Công dân bị kỷ luật ở ban ngành thì ko được bầu cử.

D. Công dân tự động ứng cử thì ko được bầu cử.

Đáp án: A

Câu 4. Công dân đầy đủ từng nào tuổi tác trở lên trên vừa mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng ?

A. Đủ 21 tuổi tác.      B. Đủ trăng tròn tuổi tác.

C. Đủ 19 tuổi tác.      D. Đủ 18 tuổi tác.

Đáp án: A

Câu 5. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng quần chúng là

A. phổ thông, đồng đẳng, thẳng và bỏ thăm kín.

B. dân căn nhà, vô tư, tiến thủ cỗ, văn bản thân.

C. khẩn trương, công khai minh bạch, sáng tỏ.

D. phổ cập, thoáng rộng, đúng chuẩn.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6. Một trong số nội dung quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội là quyền của công dân tham lam gia

A. thảo luận vô những việc làm cộng đồng của nước nhà.

B. kiến thiết văn bạn dạng pháp lý về chủ yếu trị, kinh tế tài chính.

C. phê phán ban ngành sông núi bên trên Facebook.

D. lưu giữ gìn bình yên, trật tự động xã hội.

Đáp án: A

Câu 7. Người nào là sau đây ko được triển khai quyền bầu cử ?

A. Người đang được nên cháp hành quyết trừng trị tù.

B. Người hiện nay đang bị tình nghi vấn vi phạm pháp lý.

C. Người đang được xót xa ở chữa trị ở trong nhà.

D. Người đang di chuyển công tác làm việc xa xôi căn nhà.

Đáp án: A

Câu 8. Công dân nhập cuộc canh ty chủ ý với Nhà nước về những yếu tố chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội của nước nhà là thực hiện

A. quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi.

B. quyền nhập cuộc phát hành quyết sách kinh tế tài chính - xã hội.

C. quyền kiến thiết cỗ máy sông núi.

D. quyền tự tại ngôn luận.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9. Ai sau đây với quyền năng khiếu nại ?

A. Mọi cá thể, tổ chức triển khai.

B. Chỉ với cá thể.

C. Những người kể từ trăng tròn tuổi tác trở lên trên.

D. Chỉ những người dân là công chức sông núi.

Đáp án: A

Câu 10. Khi bầu cử, từng cử tri đều phải sở hữu một lá phiếu với độ quý hiếm ngang nhau là thể hiện tại lý lẽ bầu cử

A. đồng đẳng.      B. phổ thông.

C. công bẳng.      D. dân căn nhà.

Đáp án: A

Câu 11. Việc công dân đề xuất với những ban ngành sông núi về kiến thiết và cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội là thể hiện tại quyền

A. nhập cuộc kiến thiết nước nhà.

B. nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

C. dân căn nhà vô xã hội.

D. tự tại ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 12. Chủ thể nào là sau đây với quyền cáo giác ?

A. Mọi công dân.

B. Mọi cá thể, tổ chức triển khai.

C. Chỉ những người dân với thẩm quyền.

D. Chỉ cán cỗ, công chức sông núi.

Đáp án: A

Câu 13. Chủ thể nào là sau đây với thẩm quyền xử lý năng khiếu nại ?

A. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, cá thể với thẩm quyền.

B. Mọi cán cỗ, công chức sông núi.

C. Mọi ban ngành sông núi.

D. Các ban ngành tư pháp.

Đáp án: A

Câu 14. Công dân với quyền năng khiếu nại vô tình huống nào là sau đây ?

A. Không đồng ý với ra quyết định kỷ luật của giám đốc ban ngành.

B. Phát hiện tại người kinh doanh động vật hoang dã quý và hiếm.

C. Phát hiện tại người lấy cắp gia sản của ban ngành.

D. Phát hiện tại một ổ bài bạc.

Đáp án: A

Câu 15. Công dân với quyền cáo giác vô tình huống nào là sau đây ?

A. Thấy với group người khai quật mộc trái khoáy quy tắc.

B. Bị ban ngành quản lý và vận hành thị ngôi trường xử trừng trị trên mức cần thiết.

C. Không đồng ý với ra quyết định xử trừng trị của ban ngành thuế.

D. Phản đối hành động thiếu thốn dân căn nhà vô buổi họp của chỉ dẫn.

Đáp án: A

Câu 16. Mọi công dân đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên đều được nhập cuộc bầu cử, trừ những tình huống quan trọng bị pháp lý cấm là nội dung của lý lẽ bầu cử nào là sau đây ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Đáp án: B

Câu 17. Công dân triển khai quyền bầu cử bằng phương pháp nào là bên dưới đó là đích thị pháp lý ?

A. Trực tiếp ghi chép phiếu bầu và bỏ thăm.

B. Nhờ người thân trong gia đình bỏ thăm hộ.

C. Nhờ những người dân vô tổ bầu cử bỏ thăm hộ.

D. Nhờ người không giống ghi chép phiếu hộ, rồi tự động bản thân chuồn bỏ thăm.

Đáp án: A

Câu 18. Trong tình huống khước từ với ra quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán cỗ ban ngành rất có thể làm cái gi nhằm bảo đảm quyền và quyền lợi hợp lí của tớ ?

A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.

B. Tố cáo với người dân có thẩm quyền.

C. Nói chuyện bại liệt với tương đối nhiều người.

D. Đăng vấn đề bên trên Facebook.

Đáp án: A

Câu 19. Việc thực hiện nào là bên dưới đó là triển khai quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội của công dân ?

A. Phát biểu và biểu quyết về kiến thiết lối xã, xã.

B. Giữ gìn lau chùi môi trường xung quanh.

C. Tuyên truyền pháp lý giao thông vận tải vô ngôi trường học tập.

D. Tham gia hoạt động và sinh hoạt kể từ thiện.

Đáp án: A

Câu trăng tròn. Phát hiện tại, ngăn ngừa những việc thực hiện trái khoáy pháp lý, xâm phạm cho tới quyền và quyền lợi của Nhà nước, tổ chức triển khai và công dân là

A. mục dích của cáo giác.

B. lý lẽ của cáo giác.

C. trách móc nhiệm của những người cáo giác.

D. quyền và nhiệm vụ của những người cáo giác.

Đáp án: A

Câu 21. Việc chuyển động người không giống ko bỏ thăm cho 1 người là vi phạm quyền nào là sau đây ?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tự tại dân căn nhà.

D. Quyền tự tại cá thể.

Đáp án: A

Câu 22. Trong thời điểm đại biểu Quốc hội xúc tiếp với cử tri, quần chúng thôn H tiếp tục nêu một vài đề xuất với đại biểu về kiến thiết và cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của nước nhà. Việc quần chúng khuyến cáo đề xuất là thể hiện tại quyền nào là của công dân ?

A. Quyền nhập cuộc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

B. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

C. Quyền dân căn nhà vô xã hội.

D. Quyền tự tại ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 23. Mỗi cử tri đều tự động bỏ thăm vô hòm phiếu kín là triển khai lý lẽ bầu cử nào là sau đây ?

A. Bỏ phiếu kín.      B. Phổ thông.

C. Gián tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: A

Câu 24. Mỗi cử tri đều tự động ghi chép phiếu bầu là triển khai lý lẽ bầu cử nào là sau đây ?

A. Trực tiếp.      B. Tự giác.

C. Bình đẳng.      D. Tự tự.

Đáp án: A

Câu 25. Mỗi cử tri đều phải sở hữu một là phiếu có mức giá trị ngang nhau là biểu thị lý lẽ bầu cử nào là sau đây ?

A. Bình đẳng.      B. Bình quyền.

C. Công tự.      D. Dân căn nhà.

Đáp án: A

Câu 26. B phân phát hiện tại thấy người lấy trộm gia sản của ban ngành, B rất cần phải làm cái gi nhằm triển khai quyền của công dân ?

A. Lờ chuồn coi như ko biết.

B. Truy bắt người ăn trộm.

C. Báo mang đến ban ngành công an sớm nhất.

D. Báo mang đến cha mẹ và bằng hữu biết.

Đáp án: C

Câu 27. Người năng khiếu nại với những quyền và nghãi vụ tự luật nào là quy lăm le ?

A. Luật Khiếu nại.      B. Luật Hành chủ yếu.

C. Luật báo chí truyền thông.      D. Luật cáo giác.

Đáp án: A

Câu 28. Tại bước thứ nhất, người cáo giác cần thiết kiến nghị và gửi đơn cho tới ban ngành, cá thể, tổ chức triển khai nào là sau đây ?

A. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, cá thể với thẩm quyền.

B. Cơ quan tiền công an.

C. Ủy ban quần chúng những cung cấp.

D. Đại biểu Hội đồng quần chúng những cung cấp.

Đáp án: A

Câu 29. Bà H vì như thế nhức chân nên ko cho tới được điểm bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử tiếp tục đem hòm phiếu đến tới tận căn nhà bà nhằm bà bỏ thăm bầu đại biểu Hội đồng quần chúng những cung cấp. Việc thực hiện của tổ bầu cử là nhằm đáp ứng quyền bầu cử nào là sau đây của bà H ?

A. Bình đẳng.      B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: C

Câu 30. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xã đi ra ra quyết định buộc túa tháo dỡ dự án công trình kiến thiết nhà tại. Khi mang đến rẳng ra quyết định kiến thiết bên trên là trái khoáy pháp lý, xâm phạm quyền và quyền lợi hợp lí của tớ, bà L cần thiết thực hiện đơn gì và gửi cho tới cửa hàng nào là sau đây mang đến đích thị pháp lý ?

Xem thêm: đức phúc hết thương cạn nhớ

A. Đơn cáo giác, gửi ban ngành công an phường, điểm với dự án công trình bị túa tháo dỡ.

B. Đơn cáo giác, gửi Thanh tra kiến thiết thị xã.

C. Đơn năng khiếu nại, gửi cho tới Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị xã.

D. Đơn năng khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng quần chúng cung cấp thị xã.

Đáp án: C

Câu 31. Công dân nhập cuộc thảo luận vô những việc làm cộng đồng của nước nhà là triển khai quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

B. Quyền chủ yếu trị của công dân.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền nhập cuộc vô hoạt động và sinh hoạt cuộc sống xã hội.

Đáp án: A

Câu 32. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội là quyền của người nào sau đây ?

A. Của toàn bộ người xem sinh sinh sống ở VN.

B. Của từng công dân.

C. Của riêng biệt những người dân rộng lớn.

D. Của riêng biệt cán cỗ, công chức sông núi.

Đáp án: B

Câu 33. Quyền cáo giác là quyền của

A. từng công dân, tổ chức triển khai.

B. từng công dân.

C. từng ban ngành, tổ chức triển khai.

D. những người dân với thẩm quyền.

Đáp án: B

Câu 34. Người xử lý năng khiếu nại là ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể

A. ngẫu nhiên.

B. với thẩm quyền xử lý, năng khiếu nại.

C. chuyên nghiệp trách móc thực hiện trọng trách xử lý, năng khiếu nại.

D. nằm trong ngành Thanh tra.

Đáp án: B

Câu 35. Việc thực hiện nào là bên dưới đó là triển khai quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và quản lý và vận hành xã hội của công dân ?

A. Tham gia tuyên truyền chống, kháng tệ nàn xã hội.

B. Kiến nghị với Ủy ban quần chúng xã về cải tiến và phát triển tạo ra ở xã bản thân.

C. Đóng canh ty chi phí cỗ vũ quần chúng vùng lũ lụt.

D. Tuyên truyền, phổ cập pháp lý vô ngôi trường học tập.

Đáp án: B

Câu 36. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội được quy dịnh vô văn bạn dạng nào là sau đây ?

A. Luật Doanh nghiệp.

B. Hiến pháp.

C. Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình.

D. Luật chỉ vệ môi trường xung quanh.

Đáp án: B

Câu 37. Nhân dân biểu quyết công khai minh bạch hoặc bỏ thăm kín bên trên những hội nghị nhằm ra quyết định về những yếu tố tương quan ở khu vực là triển khai quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

C. Quyền tự tại bày tở chủ ý, nguyện vọng.

D. Quyền công khai minh bạch, sáng tỏ.

Đáp án: B

Câu 38. Pháp luật quy lăm le thế nào là về thời hạn xử lý năng khiếu nại cáo giác ?

A. Vô thời hạn.

B. Có thời hạn theo đòi quy lăm le của pháp lý.

C. Theo thời hạn phù hợp rất có thể triển khai được.

D. Tùy từng tình huống.

Đáp án: B

Câu 39. Phát hiện tại thấy một group nguời đang được cưa trộm mộc vô vườn vương quốc, Q tiếp tục báo ngay lập tức mang đến ban ngành kiểm lâm. Q tiếp tục triển khai quyền nào là sau đây ?

A. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền cáo giác.

D. Quyền năng khiếu nại.

Đáp án: C

Câu 40. Chị V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác”. Khi mang đến rẳng ra quyết định của Giám đốc doanh nghiệp là trái khoáy pháp lý, xâm phạm nghĩa vụ và quyền lợi và quyền lợi của tớ, chị V cần dùng quyền nào là sau đây của công dân theo đòi quy lăm le của pháp lý ?

A. Quyền cáo giác.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý.

D. Quyền năng khiếu nại.

Đáp án: D

Câu 41. Trường Trung học tập phổ thông X tổ chức triển khai mang đến học viên canh ty ý vô Dự thảo Luật giáo dục và đào tạo. Có nhiều ý kiên góp phần tương quan cho tới quyền và nhiệm vụ của học viên, vậy chúng ta học viên tiếp tục triển khai quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền được nhập cuộc.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

D. Quyền thổ lộ chủ ý.

Đáp án: C

Câu 42. Chị L là nhân viên cấp dưới Công ty X với nhị phiên đi làm việc muộn nên bị Giám đốc Công ty đi ra ra quyết định kỷ luật với mẫu mã hạ bậc bổng. Không đồng ý với ra quyết định của Giám đốc, chị L rất có thể làm cái gi trong số cơ hội sau đây nhằm bảo đảm quyền và quyền lợi hợp lí của tớ ?

A. Viết đơn đề xuất giám đốc xem xét lại.

B. Gửi đơn năng khiếu nại cho tới ban ngành cung cấp bên trên.

C. Gửi đơn cáo giác cho tới ban ngành cung cấp bên trên.

D. Gửi đơn năng khiếu nại cho tới Giám đốc Công ty.

Đáp án: D

Câu 43. Cho rẳng quyết đinh của Giám đốc Công ty kỷ luật bản thân với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác” là trái khoáy pháp lý, chị D thực hiện đơn năng khiếu nại ra quyết định này. Chị D rất có thể kiến nghị và gửi đơn năng khiếu nại cho tới ai sau đây ?

A. Gửi cho tới ban ngành cung cấp bên trên của Công ty.

B. Gửi ban ngành công an.

C. Gửi cho tới Giám đốc Công ty.

D. Gửi cho tới tổ chức triển khai Đảng của Công ty.

Đáp án: C

Câu 44. Trước Lúc được phát hành, Hiến pháp năm trước đó và đã được thể hiện thảo luận, lấy chủ ý vô quần chúng. Việc quần chúng nhập cuộc canh ty chủ ý vô Dự thảo Hiến pháp năm trước đó là triển khai quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền tự tại dân căn nhà.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

D. Quyền nhập cuộc kiến thiết nước nhà.

Đáp án: C

Câu 45. Thấy vô khu vực dân ở của tớ với lò thịt phẫu thuật gia vậy thực hiện độc hại môi trường xung quanh, quần chúng vô khu vực dân ở cần thiết lựa chọn lựa cách ứng xử nào là sau đây nhằm triển khai quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội bên trên địa phận khu vực dân ở bản thân ?

A. Yêu cầu lò sát sinh gia vậy ngừng hoạt động và sinh hoạt.

B. Đòi lò thịt phẫu thuật gia vậy bồi thông thường vì như thế nhằm độc hại.

C. Kiến nghị với Ủy ban quần chúng phường nhằm ngừng hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng này.

D. Đe dọa dẫm những người dân thao tác làm việc vô lò thịt phẫu thuật gia vậy.

Đáp án: C

Câu 46. hiểu được vô Nhà trẻ con M với cùng 1 thầy giáo hoặc tấn công những con cháu bé nhỏ mỗi lúc con cháu ko chịu đựng ăn, L tiếp tục báo mang đến Ủy ban quần chúng phường. L tiếp tục triển khai quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền cáo giác.

D. Quyền bảo đảm trẻ nhỏ.

Đáp án: C

Câu 47. Vì ham muốn em trai bản thân đắc cử đại biểu Hội đồng quần chúng phường, bà V tiếp tục chuyển động một vài người bỏ thăm mang đến em trai bản thân. Hành vi của bà V là vi phạm lý lẽ bầu cử nào là sau đây ?

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.      D. Trực tiếp.

Đáp án: C

Câu 48. Chị H bị Giám đốc Công ty kỷ luật với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác”. Chị H ham muốn thực hiện đơn gửi cho tới ban ngành sông núi với thẩm quyền vì như thế nhận định rằng ra quyết định của Giám đốc là trái khoáy pháp lý, xâm phạm quyền và quyền lợi hợp lí của tớ. Vậy chị H nên thực hiện đơn gì sau đây mang đến đích thị pháp lý ?

A. Đơn cáo giác.      B. Đơn trình diễn.

C. Đơn năng khiếu nại.      D. Đơn phản đối.

Đáp án: C

Câu 49. Là học viên lớp 12, em rất có thể triển khai quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội bằng phương pháp nào là sau đây ?

A. Tham gia những hoạt động và sinh hoạt bảo đảm môi trường xung quanh.

B. Tham gia những hoạt động và sinh hoạt kể từ thiện tự căn nhà ngôi trường tổ chức triển khai.

C. Góp chủ ý kiến thiết những luật tương quan cho tới học viên.

D. Tham gia những hoạt động và sinh hoạt tri ân đền ơn đáp nghĩa.

Đáp án: C

Câu 50. Anh Q chuồn xe pháo máy vượt lên trước tín hiệu đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông vận tải xử trừng trị chi phí 400.000 đồng. Cho rằng, nấc trừng trị vì vậy là vượt lên trước cao anh Q rất có thể làm cái gi trong số việc thực hiện sau đây mang đến đích thị pháp lý ?

A. Khiếu nại cho tới Giám đốc công an tỉnh.

B. Tố cáo cho tới thủ trưởng đơn vị chức năng người Cảnh sát tiếp tục trừng trị bản thân.

C. Đăng bài xích lên Facebook phát biểu xấu xa người Cảnh sát này.

D. Khiếu nại cho tới người Cảnh sát giao thông vận tải tiếp tục xử trừng trị bản thân.

Đáp án: D

Câu 51. Người nào là sau đây không tồn tại quyền bầu cử ?

A. Người hiện nay đang bị thụ lý nhằm xử lý vụ án ly thơm.

B. Người đang được chấp hành quyết trừng trị tù.

C. Người hiện nay đang bị kỷ luật.

D. Người đang được chữa trị ở khám đa khoa.

Đáp án: B

Câu 52. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về sự góp phần chi phí kiến thiết căn nhà văn hóa truyền thống thôn. Đây là biểu thị quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền được nhập cuộc.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

D. Quyền thổ lộ chủ ý với tổ chức chính quyền khu vực.

Đáp án: C

Câu 53. Vì mang đến rẳng ra quyết định của Giám đốc doanh nghiệp kỷ luật chị X với mẫu mã “Hạ bậc lương” là ko đích thị pháp lý, chị X thực hiện đơn năng khiếu nại ra quyết định này. Chị X rất có thể kiến nghị và gửi đơn năng khiếu nại cho tới ai sau đây ?

A. Gửi cho tới Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

B. Gửi cho tới ban ngành công an.

C. Gửi cho tới Giám đốc Công ty, người đã ký kết ra quyết định.

D. Gửi cho tới Công đoàn của Công ty.

Đáp án: C

Câu 54. H 14 tuổi tác, thực hiện mướn cho 1 siêu thị tạp hóa ngay sát căn nhà C. Thấy H thông thường bị gia chủ mắng chửi, tấn công đặp, C đặc biệt thương H. Theo em, C với quyền cáo giác với ban ngành hoặc cá thể nào là sau đây ?

A. Với người rộng lớn.

B. Với cha mẹ bản thân.

C. Với thầy giáo căn nhà nhiệm.

D. Với Ủy ban quần chúng xã.

Đáp án: D

Câu 55. Cứ từng bữa tối muộn, bên trên lối đi luyện thể thao về A thường trông thấy xe pháo của hạ tầng tạo ra các loại bánh kẹo sụp đổ hóa học thải ko qua loa xử lý xuống lòng hồ nước, thực hiện độc hại môi trường xung quanh, A ham muốn cáo giác cho tới ban ngành sông núi với thẩm quyền. Vậy A cần thiết thực hiện đơn gì sau đây mang đến đích thị pháp lý ?

A. Đơn trình diễn.

B. Đơn năng khiếu nại.

C. Đơn cáo giác.

D. Đơn phản đối.

Đáp án: C

Câu 56. L 14 tuổi tác, thực hiện mướn cho 1 siêu thị cơm trắng ngay sát căn nhà M 15 tuổi tác. Chứng con kiến cảnh L bị gia chủ mắng chửi, tấn công đập M đặc biệt thương L tuy nhiên ko biết phả làm thế nào. Theo em, M với quyền cáo giác với ban ngành công an ko ? Vì sao ?

A. Không, vì như thế trẻ nhỏ không tồn tại quyền cáo giác.

B. Có, vì như thế học viên đầy đủ 15 tuổi tác là với quyền cáo giác.

C. Không, vì như thế cáo giác là vấn đề không tồn tại lợi mang đến trẻ nhỏ.

D. Có, vì như thế cáo giác là quyền của từng công dân.

Đáp án: D

Câu 57. Học sinh lớp 12 B góp phần chủ ý vô Dự thảo Luật giáo dục và đào tạo là thể hiện tại quyền nào là sau đây của công dân ?

A. Quyền dân căn nhà của công dân vô nghành nghề chủ yếu trị.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành sông núi và xã hội.

D. Quyền tự tại dân căn nhà và quyền tự tại cá thể.

Xem thêm: toán lớp 6 bài 4

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với những quyền dân căn nhà (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với việc cải tiến và phát triển của công dân (phần 1)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với việc cải tiến và phát triển của công dân (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official