trắc nghiệm lịch sử 12 bài 2Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và những nước Đông Âu (1945-1991)

Bộ 50 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô ra mắt trong tầm thời hạn này ?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 2

Quảng cáo

A. 1945 – 1949.        B. 1946- 1950.

C. 1947-1951.       D. 1945- 1951.

Đáp án: B

Giải thích: Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô ra mắt trong mỗi năm 1946 – 1950.

Câu 2. Những trở nên tựu của plan Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) là

A. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt tới sản lượng năm 1940.

B. sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt quá ngưỡng sản lượng năm 1940.

Quảng cáo

C. sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt tới trước cuộc chiến tranh.

D. sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Đáp án: C

Giải thích: Những trở nên tựu của plan Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) là sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt tới trước cuộc chiến tranh.

Câu 3. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử nhập thời hạn nào?

A. Năm 1948.       B. Năm 1949.

C. Năm 1950.       D. Năm 1947.

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.

Câu 4. Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử tăng thêm ý nghĩa gì ?

A. Khẳng lăm le tầm quan trọng lớn rộng lớn của Liên Xô đối cách mệnh trái đất.

Quảng cáo

B. Đưa trái đất lao vào thời cuộc chiến tranh giành phân tử nhân.

C. Thế độc quyền vũ trang vẹn toàn tử của Mĩ bị đánh tan.

D. Khiến Liên Xô phát triển thành nước thứ nhất chiếm hữu vũ trang vẹn toàn tử.

Đáp án: C

Giải thích: Việc Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử tiếp tục đánh tan thế độc quyền vũ trang phân tử nhân của Mĩ.

Câu 5. Nội dung này phản ánh đích địa điểm của kinh tế tài chính Liên Xô nhập nền kinh tế tài chính trái đất kể từ trong thời hạn 1950 cho tới nửa đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX?

A. Liên Xô là siêu cường kinh tế tài chính độc nhất.

B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp loại nhì ở châu Âu.

C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp loại nhì bên trên trái đất.

D. Liên Xô là 1 trong nước sở hữu nền nông nghiệp tân tiến nhất trái đất.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Từ trong thời hạn 1950 cho tới nửa đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Liên Xô phát triển thành cường quốc công nghiệp loại nhì bên trên trái đất (sau Mĩ).

Câu 6. Vào năm 1957, Liên Xô đã

A. fake thế giới cất cánh vòng xung quanh Trái Đất.      B. phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo.

C. sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.       D. hàng đầu trái đất về sản lượng công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Năm 1957, Liên Xô là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo.

Câu 7. Một trong mỗi thành công xuất sắc của Liên Xô nhập rộng lớn hai mươi năm kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội (1950 - trong thời hạn 70) là :

A. phát triển thành nước tiên phong nhập ngành công nghiệp ngoài trái đất.

B. phát triển thành nước tiền phong nhập cuộc "cách mạng xanh" nhập nông nghiệp.

C. phát triển thành vương quốc tiên phong hàng đầu trái đất về vũ trang sinh học tập.

D. phát triển thành vương quốc sở hữu thu nhập trung bình đầu người tối đa châu Âu.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi thành công xuất sắc của Liên Xô nhập rộng lớn hai mươi năm kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội (1950 - trong thời hạn 70) là phát triển thành nước tiên phong nhập ngành công nghiệp ngoài trái đất.

Câu 8. Yuri Ga-ga-rin là ai ?

A. Là người thứ nhất thám hiểm Mặt Trăng.

B. Là căn nhà du hành ngoài trái đất thứ nhất cất cánh vòng xung quanh Trái Đất

C. Là người thứ nhất thám hiểm sao Hỏa.

D. Là người tiếp tục kiến thiết - sản xuất thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo Spút-ních.

Đáp án: B

Giải thích: Yuri Ga-ga-rin là căn nhà du hành ngoài trái đất thứ nhất cất cánh vòng xung quanh Trái Đất.

Câu 9. Sau rộng lớn hai mươi năm kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội, Liên Xô tiếp tục đạt được trở nên tựu rộng lớn nhập nghành nghề dịch vụ dạy dỗ là?

A. Hoàn trở nên thông dụng dạy dỗ Tiểu học tập.

B. Bắt đầu triển khai thông dụng dạy dỗ Trung học tập nhập toàn nước.

C. Trở trở nên một trong mỗi nước xuất hiện vị dân trí tối đa trái đất.

D. Là nước đào tạo và giảng dạy được một nhóm ngũ cán cỗ khoa học tập kinh nghiệm hùng hậu nhất trái đất.

Đáp án: C

Giải thích: Sau rộng lớn hai mươi năm kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội, Liên Xô đang trở thành một trong mỗi nước xuất hiện vị dân trí tối đa trái đất.

Câu 10. Thuận lợi rộng lớn của Liên Xô sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì là:

A. những nước tư phiên bản túa quăng quật cấm vận, vây hãm.

B. vị thế, đáng tin tưởng của được nâng lên bên trên trái đất.

C. phát triển thành chỗ tựa vững chãi mang lại trào lưu cách mệnh trái đất.

D. Liên bang Xô Viết được không ngừng mở rộng, số member tăng thêm 15 nước.

Đáp án: B

Giải thích: Vì là 1 trong trong mỗi nước trụ cột nhập trận chiến đấu chống căn nhà nghĩa phân phát xít nhập Chiến tranh giành trái đất loại nhì, nên sau cuộc chiến tranh, vị thế và đáng tin tưởng của Liên Xô được nâng lên bên trên ngôi trường quốc tế.

Câu 11. Trong trong thời hạn 1946 – 1950, dân chúng Liên Xô đã

A. tổ chức việc làm Phục hồi kinh tế tài chính.

B. tổ chức kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội.

C. tổ chức việc làm cải tổ non sông.

D. tổ chức đấu tranh giành chống căn nhà nghĩa phân phát xít.

Đáp án: A

Giải thích: Liên Xô là nước thiệt kinh áp lực nhất sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì. Vì vậy, từ thời điểm năm 1946 cho tới năm 1950, dân chúng Liên Xô tiếp tục tổ chức việc làm Phục hồi kinh tế tài chính.

Câu 12. Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính (1946 – 1950) ở Liên Xô tiếp tục hoàn thiện trước thời hạn

A. 7 mon.

B. 8 mon.

C. 9 mon.

D. 10 mon.

Đáp án: C

Giải thích: Kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính (1946 – 1950) ở Liên Xô tiếp tục hoàn thiện trong tầm 4 năm 3 mon, tức là hoàn thiện trước thời hạn 9 mon.

Câu 13. Chiến tranh giành trái đất loại nhì làm ra thiệt kinh ra làm sao so với Liên Xô?

A. Làm 25 triệu con người bị tiêu diệt.       B. Làm 26 triệu con người bị tiêu diệt.

C. Làm 27 triệu con người bị tiêu diệt.       D. Làm 28 triệu con người bị tiêu diệt.

Đáp án: C

Giải thích: Chiến tranh giành trái đất loại nhì tiếp tục khiến cho 27 triệu con người ở Liên Xô bị tiêu diệt, đa phần là thanh niên nhập cuộc cuộc chiến tranh.

Câu 14. Trong quy trình 1945 – 1950, Liên Xô đạt được trở nên tựu này sau đây?

A. Chế tạo nên thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.

B. Trở trở nên cường quốc công nghiệp loại nhì trái đất.

C. Là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo.

D. Đưa thế giới cất cánh vòng xung quanh Trái Đất.

Đáp án: A

Giải thích: Trong quy trình 1945 – 1950, Liên Xô đạt được trở nên tựu sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử. Các trở nên tựu sót lại ở quy trình sau.

Câu 15. Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 1970, dân chúng Liên Xô tiếp tục triển khai trọng trách này sau đây?

A. Chiến đấu ngăn chặn căn nhà nghĩa phân phát xít.

B. Tiến hành việc làm Phục hồi kinh tế tài chính.

C. Xây dựng hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội.

D. Cải tổ non sông theo dõi tuyến phố nằm trong sản căn nhà nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 1970, dân chúng Liên Xô tiếp tục kế tiếp kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội.

Câu 16. Công cuộc kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô từ thời điểm năm 1950 cho tới trong thời hạn 1970 được triển khai bởi

A. những plan thời gian ngắn.

B. những plan lâu dài.

C. sự hỗ trợ của những nước liên minh.

D. sự viện trợ của Mĩ.

Đáp án: B

Giải thích: Công cuộc kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô từ thời điểm năm 1950 cho tới trong thời hạn 1970 được triển khai vị những plan lâu dài.

Câu 17. Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiên phong trái đất trong mỗi ngành nào?

A. Công nghiệp nặng nề, nông nghiệp.

B. Tài chủ yếu, thương nghiệp.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, công nghiệp nặng nề.

D. Công nghiệp ngoài trái đất, công nghiệp năng lượng điện phân tử nhân.

Đáp án: D

Giải thích: Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiên phong trái đất trong mỗi ngành công nghiệp ngoài trái đất, công nghiệp năng lượng điện phân tử nhân.

Câu 18. Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Liên Xô phát triển thành cường quốc công nghiệp xếp thứ bao nhiêu bên trên thế giới?

A. Thứ nhất.             B. Thứ nhì.

C. Thứ thân phụ.             D. Thứ tư.

Đáp án: B

Giải thích: Từ năm 1950 cho tới trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, Liên Xô phát triển thành cường quốc công nghiệp xếp thứ nhì bên trên trái đất.

Câu 19. Sự khiếu nại mở màn kỉ vẹn toàn đoạt được ngoài trái đất của loại người là

A. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc mô tơ phản lực (1949).    B. Liên Xô phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo (1957).

C. Liên Xô phóng tàu ngoài trái đất cất cánh vòng xung quanh Trái Đất (1961).      D. Liên Xô kiến tạo trạm vệ tinh ma ngoài Trái Đất (1972).

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1961, Liên Xô phóng thành công xuất sắc tàu ngoài trái đất fake thế giới cất cánh vòng xung quanh Trái Đất, mở màn kỉ vẹn toàn đoạt được ngoài trái đất của loại người.

Câu đôi mươi. Thành tựu về mặt mày xã hội của Liên Xô trong tầm hai mươi năm kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu trong thời hạn 70) là

A. tỉ trọng người công nhân rung rinh rộng lớn 50 % người làm việc nhập toàn nước.

B. phát triển thành vương quốc sở hữu nền dạy dỗ tiên tiến và phát triển nhất trái đất.

C. trình độ chuyên môn học tập vấn của những người dân tối đa trái đất.

D. tỉ trọng dân cày rung rinh 90 % số lượng dân sinh nhập toàn nước.

Đáp án: A

Giải thích: Thành tựu về mặt mày xã hội của Liên Xô trong tầm hai mươi năm kiến tạo hạ tầng vật hóa học – kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội (1950 – nửa đầu trong thời hạn 70) là tỉ trọng người công nhân rung rinh rộng lớn 50 % người làm việc nhập toàn nước.

Câu 21. Chính sách đối nước ngoài của Liên Xô sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì là

A. độc lập, trung lập.

B. phân bổ liên minh.

C. ngăn ngừa trào lưu hóa giải dân tộc bản địa.

D. đảm bảo độc lập trái đất.

Đáp án: D

Giải thích: Chính sách đối nước ngoài của Liên Xô là đảm bảo độc lập trái đất, cỗ vũ trào lưu hóa giải dân tộc bản địa và hỗ trợ những nước xã hội căn nhà nghĩa.

Câu 22. Nội dung này không phản ánh đích quyết sách đối nước ngoài của Liên Xô sau Chiến tranh giành trái đất loại hai?

A. Khống chế, phân bổ những nước xã hội căn nhà nghĩa bên trên trái đất.

B. Thực hiện tại quyết sách nước ngoài uỷ thác nước rộng lớn.

C. Thực hiện tại quyết sách đảm bảo độc lập trái đất.

D. Ủng hộ trào lưu hóa giải dân tộc bản địa bên trên trái đất.

Đáp án: A

Giải thích: Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì, Liên Xô triển khai quyết sách nước ngoài uỷ thác nước rộng lớn, này là đảm bảo độc lập trái đất, cỗ vũ trào lưu hóa giải dân tộc bản địa và hỗ trợ những nước xã hội căn nhà nghĩa.

Câu 23. Một trong mỗi vẹn toàn nhân khiến cho Liên Xô hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ Phục hồi kinh tế tài chính sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì là

A. sự hỗ trợ của những nước xã hội của Mĩ.

B. sự viện trợ của Mĩ và những nước tư phiên bản.

C. lòng tin tự động lực, tự động cường của dân chúng.

D. sự hỗ trợ của những tổ chức triển khai quốc tế.

Đáp án: C

Giải thích: Một trong mỗi vẹn toàn nhân khiến cho Liên Xô hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ Phục hồi kinh tế tài chính sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì là lòng tin tự động lực, tự động cường của dân chúng.

Câu 24. Một trong mỗi vẹn toàn nhân khiến cho Liên Xô hoàn toàn có thể triển khai quyết sách nước ngoài uỷ thác nước rộng lớn sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì là

A. tiềm năng về kinh tế tài chính và quốc chống.

B. sự hỗ trợ của những nước liên minh.

C. sự giảm sút của Mĩ và những nước tư phiên bản.

D. sự viện trợ của tổ chức triển khai Liên thích hợp quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Tiềm lực về kinh tế tài chính và quốc chống vững mạnh đó là vẹn toàn nhân cần thiết nhất khiến cho Liên Xô hoàn toàn có thể triển khai quyết sách nước ngoài uỷ thác nước rộng lớn sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì.

Câu 25. Nội dung này không phản ánh đích ý nghĩa sâu sắc của việc khiếu nại Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử (1949)?

A. Phá thế độc quyền về vũ trang vẹn toàn tử của Mĩ.

B. Làm hòn đảo lộn trọn vẹn kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ.

C. Chứng tỏ sự cải cách và phát triển vượt lên trên bậc của nền khoa học tập – kinh nghiệm Xô ghi chép.

D. Tạo đi ra thế cân đối về vũ trang vẹn toàn tử thân ái Mĩ và Liên Xô.

Đáp án: B

Giải thích: Sự khiếu nại Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử (1949) mới mẻ chỉ những bước đầu thực hiện hòn đảo lộn kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ vì thế tiếp tục khiến cho Mĩ thất lạc độc quyền vũ trang vẹn toàn tử - một loại vũ trang mang tính chất tàn phá cao khi bấy giờ.

Câu 26. Hội đồng cứu giúp kinh tế tài chính (SEV) tuyên thân phụ giải thể khi nào?

A. Trước khi Chiến tranh giành rét kết thúc.

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

B. Trước khi Chiến tranh giành rét chính thức.

C. Sau khi Putin lên thực hiện Tổng thống Liên bang Nga.

D. Sau khi cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô sụp sụp đổ.

Đáp án: D

Giải thích: Hội đồng cứu giúp kinh tế tài chính (SEV) tuyên thân phụ giải thể năm 1991, ngay lập tức sau thời điểm cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô sụp sụp đổ.

Câu 27. Lý do khinh suất khiến cho căn nhà nghĩa xã hội sụp sụp đổ ở Liên Xô là

A. sự chống huỷ của những gia thế cừu địch bên phía ngoài.

B. sự thất lạc hòa hợp nhập khối xã hội căn nhà nghĩa.

C. quyết sách vây hãm, cấm vận của Mĩ.

D. gặp gỡ nhiều sai lầm không mong muốn khi cải tổ non sông.

Đáp án: D

Giải thích: Lý do khinh suất khiến cho căn nhà nghĩa xã hội sụp sụp đổ ở Liên Xô là gặp gỡ nhiều sai lầm không mong muốn khi cải tổ non sông. Các phương án sót lại là vẹn toàn nhân khách hàng quan lại.

Câu 28. Lý do khách hàng quan lại dẫn tới sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là

A. đàng lối chỉ dẫn mang tính chất khinh suất, duy ý chí.

B. thiếu thốn dân căn nhà và vô tư nhập xã hội.

C. hình thức cai quản lí triệu tập quan lại liêu bao cấp cho.

D. sự chống huỷ của Mĩ và những nước tư phiên bản căn nhà nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Sự chống huỷ của Mĩ và những nước tư phiên bản căn nhà tức là vẹn toàn nhân khách hàng quan lại dẫn tới sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Câu 29. Nguyên nhân khinh suất khiến cho căn nhà nghĩa xã hội sụp sụp đổ ở Đông Âu là

A. cứng nhắc công cụ quy mô căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô.

B. sự vây hãm và chống huỷ của những nước tư phiên bản Tây Âu.

C. quyết sách huỷ hoạt của những gia thế cừu địch nội địa.

D. sự thất lạc hòa hợp nhập khối xã hội căn nhà nghĩa.

Đáp án: A

Giải thích: Một trong mỗi vẹn toàn nhân khiến cho căn nhà nghĩa xã hội sụp sụp đổ ở Đông Âu là cứng nhắc công cụ quy mô căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô, nên lúc Liên Xô lâm vào hoàn cảnh rủi ro, những nước này cũng nhanh gọn lẹ rớt vào rủi ro và tan chảy.

Câu 30. Sai lầm lớn số 1 của Liên Xô nhập quy trình triển khai cải tổ non sông là

A. triển khai kinh tế tài chính thị ngôi trường.

B. triển khai nhiều vẹn toàn chủ yếu trị.

C. triển khai dân căn nhà hoá cuộc sống chủ yếu trị.

D. triển khai kinh tế tài chính bao cấp cho nhập một thời hạn nhiều năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sai lầm lớn số 1 của Liên Xô nhập quy trình triển khai cải tổ non sông là triển khai nhiều vẹn toàn chủ yếu trị, kể từ bại tấn công thất lạc tầm quan trọng chỉ dẫn của Đảng Cộng sản. Và dẫn tới sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa.

Câu 31. Bài học tập tay nghề rút đi ra mang lại nước Việt Nam kể từ sự sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là

A. lưu giữ vững vàng tầm quan trọng chỉ dẫn của Đảng Cộng sản.

B. triệu tập cách tân chủ yếu trị.

C. quá nhận cơ chế nhiều vẹn toàn nhiều đảng.

D. giữ lại nền kinh tế tài chính bao cấp cho.

Đáp án: A

Giải thích: Bài học tập tay nghề rút đi ra mang lại nước Việt Nam kể từ sự sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là lưu giữ vững vàng tầm quan trọng chỉ dẫn của Đảng Cộng sản.

Câu 32. Từ sự sụp sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em sở hữu trí tuệ gì về việc làm cải tổ non sông ở Liên Xô ?

A. Cải tổ non sông là sai lầm không mong muốn rộng lớn, fake khu đất Liên Xô lâm vào hoàn cảnh cuộc rủi ro toàn vẹn.

B. Cải tổ non sông ở Liên Xô bên trên thời điểm lúc đó là trọn vẹn ko thích hợp, ko quan trọng.

C. Cải tổ là 1 trong thế tất, tuy nhiên trong quy trình triển khai, Liên Xô liên tiếp phạm phải sai lầm không mong muốn nên tiếp tục đẩy mạnh quy trình sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội.

D. Mô hình căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô sở hữu rất nhiều thiếu thốn sót, sai lầm không mong muốn nên mặc dù việc làm cải tổ được xúc tiến thủ tích cực kỳ vẫn ko thể cứu giúp vắng ngắt được tình hình.

Đáp án: C

Giải thích: Cải tổ ở Liên Xô là 1 trong thế tất, tuy nhiên trong quy trình triển khai, Chính quyền Xô ghi chép liên tiếp phạm phải sai lầm không mong muốn nên tiếp tục đẩy mạnh quy trình sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên bang Xô ghi chép.

Câu 33. Sau khi Liên Xô tan chảy, vương quốc này là “quốc gia tiếp tục Liên Xô”?

A. Liên bang Nga.

B. Nga Xô ghi chép.

C. Lítva.

D. Ucraina.

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi Liên Xô tan chảy, Liên bang Nga là “quốc gia tiếp tục Liên Xô”.

Câu 34. Nội dung này phản ánh đích tình hình kinh tế tài chính Liên bang Nga quy trình 1990 – 1995?

A. Tăng trưởng âm.

B. Tăng trưởng nhanh gọn lẹ.

C. Phát triển đan xen rủi ro.

D. Tăng trưởng chậm trễ.

Đáp án: A

Giải thích: Giai đoạn 1990 – 1995, vận tốc phát triển kinh tế tài chính của Liên bang Nga luôn luôn là số âm: 1990: -3,6%; 1995: -4,1%.

Câu 35. Sự sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tiếp tục sở hữu tác dụng ra làm sao cho tới tình hình trái đất ?

A. Thúc đẩy sự sụp sụp đổ trọn vẹn của căn nhà nghĩa xã hội bên trên phạm vi toàn thị trường quốc tế.

B. Trật tự động trái đất nhì cực kỳ Ianta trọn vẹn sụp sụp đổ.

C. Mĩ vượt qua cầm quyền chỉ dẫn trái đất, xác lập trật tự động trái đất "một cực".

D. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang bên trên quy tế bào toàn thị trường quốc tế.

Đáp án: B

Giải thích: Sự sụp sụp đổ của căn nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tiếp tục tạo cho trật tự động trái đất nhì cực kỳ Ianta trọn vẹn sụp sụp đổ, vì thế “cực” Liên Xô tiếp tục sụp sụp đổ, chỉ với lại “cực” độc nhất là Mĩ.

Câu 36. Tổng thống thứ nhất của Liên bang Nga là ai ?

A. M. Goócbachốp.

B. B. Enxin.

C. V. Putin.

D. D Međvêdev.

Đáp án: B

Giải thích: Tổng thống thứ nhất của Liên bang Nga là B. Enxin.

Câu 37. Một trong mỗi đàng lối đối nước ngoài của Liên bang Nga nhập những năm 90 của thế kỉ XX là

A. đối đầu khốc liệt với Mĩ.

B. vượt qua cầm quyền phân bổ trái đất.

C. nỗ lực giữ lại vị thế của một cường quốc xã hội căn nhà nghĩa.

D. Phục hồi và cải cách và phát triển quan hệ với những nước châu Á.

Đáp án: D

Giải thích: Một trong mỗi đàng lối đối nước ngoài của Liên bang Nga nhập những năm 90 của thế kỉ XX là Phục hồi và cải cách và phát triển quan hệ với những nước châu Á.

Câu 38. Hiến pháp Liên bang Nga 12/1993, quy lăm le được cho phép từng chủ yếu khách hàng chỉ hoàn toàn có thể phụ trách địa điểm Tổng thống Liên bang nhập bao nhiêu nhiệm kì?

A. Một nhiệm kì.       B. Hai nhiệm kì.

C. Ba nhiệm kì.      D. Bốn nhiệm kì.

Đáp án: B

Giải thích: Hiến pháp Liên bang Nga 12/1993 quy lăm le được cho phép từng chủ yếu khách hàng chỉ hoàn toàn có thể phụ trách địa điểm Tổng thống Liên bang nhì nhiệm kì.

Câu 39. Người được bầu thực hiện Tổng thống Nga năm 2000 là

A. M. Goócbachốp.

B. B. Enxin.

C. V. Putin.

D. D Međvêdev.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 2000, V. Putin được bầu thực hiện Tổng thống Liên bang Nga.

Câu 40. Sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là

A. sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa bên trên phạm vi toàn trái đất.

B. sự sụp sụp đổ của một quy mô căn nhà nghĩa xã hội ko đích đắn.

C. sự thất bại của lí thuyết về căn nhà nghĩa xã hội khoa học tập nhập thực tiễn.

D. mốc kết thúc cuộc Chiến tranh giành rét bên trên phạm vi trái đất.

Đáp án: B

Giải thích: Sự sụp sụp đổ của cơ chế xã hội căn nhà nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là việc sụp sụp đổ của một quy mô căn nhà nghĩa xã hội ko đích đắn, còn nhiều thiết sót, điểm yếu.

Câu 41. Hiến pháp Liên nga Nga (12/1993) quy lăm le nước Nga theo dõi thể chế

A. Tổng thống Liên bang.

B. quân căn nhà lập hiến.

C. nằm trong hòa quý tộc.

D. quân căn nhà chuyên nghiệp chế.

Đáp án: A

Giải thích: Hiến pháp Liên nga Nga (12/1993) quy lăm le nước Nga theo dõi thiết chế Tổng thống Liên bang.

Câu 42. Trong quy trình 1946 - 1950, Liên Xô tiếp tục đạt được thắng lợi lớn rộng lớn gì nhập việc làm Phục hồi kinh tế?

A. Hoàn trở nên thắng lợi plan 5 năm trước đó 9 mon.

B. Phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo thứ nhất của Trái khu đất

C. Xây dựng hạ tầng vật hóa học - kinh nghiệm của căn nhà nghĩa xã hội

D.Thành lập Liên bang nằm trong hòa xã hội căn nhà nghĩa Xô ghi chép.

Đáp án: A

Giải thích: Trong quy trình 1946 - 1950, Liên Xô tiếp tục đưa ra plan năm Phục hồi kinh tế tài chính (1946 – 1950) và hoàn thiện trước thời hạn 9 mon.

Câu 43. Năm 1949 tiếp tục ghi vết ấn nhập lịch sử dân tộc Liên Xô vị sự khiếu nại nổi trội nào?

A. Liên Xô phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo.

B. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom phân tử nhân.

C. Liên Xô đập tan sự vây hãm của Mĩ và những nước tư phiên bản.

D. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.

Đáp án: D

Giải thích: Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử, huỷ thế độc quyền vũ trang vẹn toàn tử của Mĩ.

Câu 44. Liên Xô phụ thuộc vào tiện nghi này là đa phần nhằm kiến tạo lại non sông sau Chiến tranh giành trái đất loại hai?

A. Những trở nên tựu kể từ việc làm kiến tạo căn nhà nghĩa xã hội trước cuộc chiến tranh.

B. Sự cỗ vũ của trào lưu cách mệnh trái đất.

C. Tính ưu việt của căn nhà nghĩa xã hội và sự hăng hái của dân chúng.

D. Lãnh thổ rộng lớn và khoáng sản phong phú và đa dạng.

Đáp án: C

Giải thích: Tính ưu việt của căn nhà nghĩa xã hội và sự hăng hái của dân chúng đó là những yếu tố tiện nghi nhất nhằm Liên Xô kiến tạo lại non sông sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì.

Câu 45. Thành tựu cần thiết nhất nhưng mà Liên Xô đạt được nhập quy trình 1950 – nửa đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX là

A. sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.

B. phóng thành công xuất sắc vệ tinh ma tự tạo lên tiến trình Trái khu đất.

C. phát triển thành nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc tàu ngoài trái đất sở hữu người lái.

D. phát triển thành cường quốc công nghiệp xếp thứ nhì trái đất.

Đáp án: D

Giải thích: Thành tựu cần thiết nhất nhưng mà Liên Xô đạt được nhập quy trình 1950 – nửa đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX là phát triển thành cường quốc công nghiệp xếp thứ nhì trái đất.

Câu 46. Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử nhập thời hạn nào?

A. Năm 1945.   B. Năm 1947.    C. Năm 1949.    D. Năm 1951.

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử.

Câu 47. So với Mĩ, điểm khác lạ về mục tiêu dùng tích điện vẹn toàn tử của Liên Xô là

A. dùng làm rộng lớn cương vực.

B. giữ lại nền độc lập thế giới

C. cỗ vũ trào lưu cách mệnh trái đất.

D. kiểm soát những nước không giống.

Đáp án: B

Giải thích: Mục đích dùng tích điện vẹn toàn tử:

- Mĩ: Thực hiện tại kế hoạch toàn thị trường quốc tế, thủ đoạn cai quản trái đất.

- Liên Xô: đánh tan thế độc quyền của Mĩ, giữ lại độc lập trái đất.

Câu 48. Một trong mỗi quyết sách đối nước ngoài của Liên bang Nga trong mỗi năm cuối thế kỉ XX là

A. ngả về phương Tây với kỳ vọng sẽ có được sự viện trợ về kinh tế tài chính.

B. tăng nhanh chạy đua vũ trang nhằm phân phát động trận chiến tranh giành mới mẻ.

C. liên minh toàn vẹn với Mĩ và những nước tư phiên bản căn nhà nghĩa.

D. triển khai quyết sách độc lập, trung lập với bên phía ngoài.

Đáp án: A

Giải thích: Về đối nước ngoài, trong mỗi năm cuối thế kỉ XX, một phía Liên bang Nga ngả về phương Tây với kỳ vọng sẽ có được sự cỗ vũ về chủ yếu trị và viện trợ về kinh tế; mặt mày không giống Phục hồi mối liên hệ với những nước châu Á.

Câu 49.Nhà máy năng lượng điện vẹn toàn tử thứ nhất bên trên trái đất được kiến tạo bên trên đâu?

A. Mĩ       B. Đức.

C. Liên Xô.           D. Trung Quốc.

Đáp án: C

Giải thích: Liên Xô tiên phong trái đất nhập công nghiệp năng lượng điện phân tử nhân, và nhà máy sản xuất năng lượng điện vẹn toàn tử thứ nhất bên trên trái đất được kiến tạo ở Liên Xô.

Câu 50. Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì, Liên Xô chú ý nhập ngành kinh tế tài chính này để lấy non sông phân phát triển?

A. Công nghiệp nhẹ nhõm.

B. Nông nghiệp.

C. Tài chủ yếu.

D. Công nghiệp nặng nề.

Đáp án: D

Xem thêm: sử địa công dân là khối gì

Giải thích: Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhì, Liên Xô chú cải cách và phát triển ngành công nghiệp nặng nề để lấy non sông cải cách và phát triển.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và những nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)(phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Khu vực Đông Nam Á (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Khu vực Đông Nam Á (phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official