trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc sở hữu đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn giải hòa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ nhập tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cuối rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam VN nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng lao lý được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định và đã được kết thúc.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục kết thúc đem kí thác từng trách móc nhiệm thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ mang đến cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến thủ từng việc mang đến công việc thống nhất nước nhà vày con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều lao lý nhập Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được kết thúc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko cởi đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa.

D. Cách social mái ấm nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko cởi đàng mang đến mái ấm nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh chính tình hình cộng đồng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

B. VN tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thành xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Một nửa nước nhà tiếp tục hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và đã được xác định phen trước tiên nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phen loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và đã được xác định phen trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh chính trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ xài trọn vẹn quyền lực tài chính của giai cung cấp địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp tè địa mái ấm ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh chính sai lầm không mong muốn nhưng mà miền Bắc bắt gặp nên nhập công việc hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa mái ấm phong con kiến.

B. Không nom nhận đúng chuẩn những địa mái ấm nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên giang sơn không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN tiếp tục tiến thủ hành

A. 5 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa tách tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa tách tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa tách tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thành xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ tạo ra.

C. tôn tạo mối liên hệ tạo ra, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên xây đắp hạ tầng vật hóa học mang đến mái ấm nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ tạo ra xã hội mái ấm nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập tạo ra nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự khu vực cai quản lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây đắp trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa sổ bộ phận bóc tách lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh tạo ra, đấu giành buộc Pháp thực hiện Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong năm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau khoản thời gian Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. xây đắp hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang đến mái ấm nghĩa xã hội.

C. hoàn thành xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hiện Hiệp quyết định Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thành xong giải hòa Miền Nam, thống nhất nước nhà, đem toàn quốc tiến thủ lên mái ấm nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất nước nhà vày con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thành xong sự nghiệp giải hòa dân tộc bản địa, thống nhất nước nhà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong năm 1954 - 1958, Đảng mái ấm trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi tê liệt quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vày vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện nay đấu giành vày quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. hội tụ dân chúng nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn biến đổi Miền Nam VN trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại từng nào tiếp tục đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sập cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phen loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phen loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phen loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phen loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục lưu lại bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam đem kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng thủ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải hòa Miền Nam VN được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, cởi đàng cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi lưu lại sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sập cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. TP. hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phen loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. sở hữu tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

B. sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tiến bộ hoá nước nhà.

C. sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải hòa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây đắp mái ấm nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social mái ấm nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất nước nhà.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất nước nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây đắp mái ấm nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng cả nước phen loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề một cơ hội hợp lý và phải chăng.

D. Kết hợp ý trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: hằng đẳng thức số 7

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phen đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, tè tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang đến dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã sở hữu được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được xây đắp nhập giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhì “tốt”.

D. thi đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong công việc xây đắp và tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác xây đắp chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được đem lịch sự thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thành xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra con phố trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên mái ấm nghĩa xã hội, cởi rời khỏi thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang lại "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa VN hoàn thành xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập toàn quốc và quá đáng lên mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục cởi rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử hào hùng VN - thời kỳ toàn quốc tiến thủ lên con phố xã hội mái ấm nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, đi đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định cởi con phố này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định cởi đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức cởi đàng sở hữu 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì như thế thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định cởi đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của mái ấm nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vày Quân team binh tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập cai quản lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây đắp tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng cai quản lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tao, tạo ra ĐK cho những quyền lực địa mái ấm - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện điểm dựa xã hội mang đến cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành phá hủy vày thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thịnh hành giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến cơ quan ban ngành Diệm, xây đắp và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao đem mái ấm trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ đằm thắm một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, nên tích vô cùng binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, người sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao đem mái ấm trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị sở hữu hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành kháng huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải hòa ý nghĩa đưa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" đằm thắm lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với hoạt động và sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của dân chúng tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh chính nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam sở hữu đầy đủ kỹ năng vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn, đằm thắm Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tiếp tục lung lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh chính tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục kịp lúc đem Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời xong xuôi.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam hùn cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình quyết định miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình quyết định sở hữu trung tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh chính nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược nhập tấp nập - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, lưu lại sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi lưu lại sự sụp sập cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi lưu lại sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn pk kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. cầm lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tiến công.

B. dò thám Mĩ nhưng mà tiến công, dò thám ngụy nhưng mà khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây đắp mái ấm nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn lại tăng viện của Mĩ mang đến cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng thế nào trong công việc tiến công sập thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải hòa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP. hà Nội được giải hòa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất nước nhà về mặt mày giang sơn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự tạo ra, lạ mắt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam và cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải hòa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây đắp mái ấm nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc xây đắp mái ấm nghĩa xã hội, tăng viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, đảm bảo an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục câu kết dân cày nhập cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa mái ấm phong con kiến.

C. đem dân cày lên vị thế thực hiện mái ấm ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công sập toàn cỗ giai cung cấp địa mái ấm phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa mái ấm phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc sở hữu 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa.

D. xây đắp liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ phiên bản nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm huỷ Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị phen loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. dân chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: giáo dục công dân lớp 6

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 sở hữu đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải pk vừa phải tạo ra (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa phải pk vừa phải tạo ra (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official