trắc nghiệm quốc phòng 11 bài 2

Với thắc mắc trắc nghiệm GDQP 11 Bài 2 với đáp án sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều tương đối đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 2.

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 2 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm quốc phòng 11 bài 2

Lời giải sgk GDQP 11 Bài 2:

 • (Kết nối tri thức) Giải giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 2: Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược và trách cứ nhiệm của học tập sinh

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều) Giải giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 2: Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược và trách cứ nhiệm của học tập sinh

  Xem tiếng giải
Lưu trữ: Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 2 (sách cũ)

Câu 1. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích sự quan trọng phát hành luật nhiệm vụ quân sự?

A. Kế quá và đẩy mạnh truyền thống lịch sử yêu thương nước của quần chúng. # nước ta.

B. Tạo ĐK mang đến công dân thực hiện tròn trặn nhiệm vụ đảm bảo Tổ quốc nước ta.

C. Đáp ứng đòi hỏi xây cất quân team nhập giai đoạn công nghiệp hóa, văn minh hóa.

D. Phục vụ tiềm năng xây cất quân team mạnh mẽ tiên phong hàng đầu chống châu Á.

Câu 2. Kế quá và đẩy mạnh cơ chế tự nguyện tòng quân, miền Bắc nước ta chính thức tiến hành nhiệm vụ quân sự chiến lược từ thời điểm năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 3. Ở nước ta, cơ chế nhiệm vụ quân sự chiến lược được tiến hành bên trên phạm vi toàn nước từ thời điểm năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Quảng cáo

Câu 4. Cấu trúc Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005 của nước ta bao gồm:

A. Lời reviews, 10 chương, 70 điều.

B. Lời thưa đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Câu 5. Ở nước ta, bám theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005, công dân tiến hành nhiệm vụ quân sự chiến lược nhập giới hạn tuổi từ

A. 15 cho tới 45 tuổi tác.

B. trăng tròn cho tới 50 tuổi tác.

C. 18 cho tới 45 tuổi tác.

D. 18 cho tới 25 tuổi tác.

Câu 6. Ở nước ta, bám theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005, giới hạn tuổi đáp ứng bên trên ngũ của công dân là từ

A. 15 cho tới không còn 45 tuổi tác.

B. trăng tròn cho tới không còn 50 tuổi tác.

C. 18 cho tới không còn 45 tuổi tác.

D. 18 cho tới không còn 25 tuổi tác.

Quảng cáo

Câu 7. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích nhiệm vụ của quân nhân bên trên ngũ và quân nhân dự bị?

A. Nêu cao lòng tin cảnh giác cách mệnh, sẵn sàng mất mát nhằm đảm bảo Tổ quốc nước ta.

B. Gương kiểu mẫu chấp hành lối lối, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

C. Kiên quyết đảm bảo gia sản xã hội công ty nghĩa, đảm bảo tính mạng con người và gia sản của quần chúng. #.

D. Chỉ cần thiết chấp hành điều mệnh lệnh, điều lệ của Quân đội; ko quan hoài cho tới pháp luật.

Câu 8. Ở nước ta, đối tượng người dùng này tiếp sau đây không được tiến hành nhiệm vụ quân sự?

A. Công dân là phái mạnh.

B. Công dân là phái nữ.

C. Người hiện nay đang bị giam cầm.

D. Người bám theo đạo Công giáo.

Câu 9. Ở nước ta, nhập thời bình, công dân phái đẹp nhập trong vắt giới hạn tuổi từng nào với trách cứ nhiệm đăng kí nhiệm vụ quân sự?

A. 18 tuổi tác cho tới 45 tuổi tác.

B. trăng tròn tuổi tác cho tới 45 tuổi tác.

C. 18 tuổi tác cho tới 40 tuổi tác.

D. trăng tròn tuổi tác cho tới 40 tuổi tác.

Quảng cáo

Câu 10. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005, thời hạn đáp ứng bên trên ngũ nhập thời bình của hạ sĩ quan liêu và quân sĩ là

A. 17 mon.

B. 18 mon.

C. 19 mon.

D. trăng tròn mon.

Câu 11. Thời hạn đáp ứng bên trên ngũ nhập thời bình của hạ sĩ quan liêu lãnh đạo, hạ sĩ quan liêu và quân sĩ trình độ chuyên môn kinh nghiệm vì thế quân team đào tạo và huấn luyện, hạ sĩ quan liêu và quân lính bên trên tàu thủy quân là

A. 21 mon.

B. 22 mon.

C. 23 mon.

D. 24 mon.

Câu 12. Công dân nam giới nằm trong tình huống này tiếp sau đây không được tạm thời đình gọi tòng ngũ nhập thời bình?

A. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan liêu, quân sĩ đang được đáp ứng bên trên ngũ.

B. Công dân chuồn du học tập ở quốc tế với thời hạn đào tạo và huấn luyện bên dưới 6 mon.

C. Học sinh tiếp thu kiến thức bám theo công tác dạy dỗ thông thường xuyên cấp cho trung học cơ sở.

D. Học viên là hạ sĩ quan liêu, quân sĩ đang được tiếp thu kiến thức bên trên những ngôi trường quân team.

Câu 13. Công dân nằm trong tình huống này tiếp sau đây không được miễn gọi tòng ngũ nhập thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con cái của thương – thương binh hạng một.

B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Con trai/ gái của thương – thương binh hạng phụ vương.

D. Cán cỗ viên chức vẫn đáp ứng bên trên 24 mon ở vùng thâm thúy, vùng xa thẳm.

Câu 14. Hạ sĩ quan liêu và quân sĩ Khi xuất ngũ sẽ tiến hành tận hưởng trợ cấp cho xuất ngũ, trợ cấp cho tạo ra việc thực hiện tương tự với

A. 6 mon lộc cơ bạn dạng.

B. 12 mon lộc cơ bạn dạng.

C. 18 mon lộc cơ bạn dạng.

D. 24 mon lộc cơ bạn dạng.

Câu 15. Hạ sĩ quan liêu, quân sĩ bên trên ngũ từ thời điểm tháng loại bao nhiêu thì thừa kế thêm thắt 250% phụ cấp cho quân hàm hiện tại tận hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ mon loại 22 trở chuồn.

B. Từ mon loại 25 trở chuồn.

C. Từ mon loại 27 trở chuồn.

D. Từ mon loại 30 trở chuồn.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

Câu 16. Hạ sĩ quan liêu, quân sĩ bên trên ngũ từ thời điểm tháng loại bao nhiêu thì thừa kế thêm thắt 200% phụ cấp cho quân hàm hiện tại tận hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ mon loại 19 trở chuồn.

B. Từ mon loại trăng tròn trở chuồn.

C. Từ mon loại 21 trở chuồn.

D. Từ mon loại 22 trở chuồn.

Câu 17. Ở nước ta, hạ sĩ quan liêu và quân sĩ bên trên ngũ thừa kế quyết sách này bên dưới đây?

A. Cung cấp cho tương đối đầy đủ thực phẩm, đồ ăn thức uống, quân trang, dung dịch men…

B. Được tận hưởng phụ cấp cho quân hàm và ngủ quy tắc tức thì kể từ Khi mới nhất tòng ngũ.

C. Được cấp cho quyền chiếm hữu nhà tại và khu đất canh tác bám theo quy tấp tểnh của Nhà nước.

D. Hàng mon được trao chi phí trợ cấp cho tương tự 6 mon lộc cơ bạn dạng.

Câu 18. Hạ sĩ quan liêu và quân sĩ Khi hoàn thiện nhiệm vụ quân sự chiến lược, xuất ngũ về khu vực thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ này sau đây?

A. Ưu tiên nhập tuyển chọn sinh, tuyển chọn dụng hoặc xử lý việc thực hiện.

B. Được cấp cho quyền chiếm hữu nhà tại và khu đất canh tác bên trên khu vực.

C. Nhận trợ cấp cho xuất ngũ tương tự với 12 mon lộc cơ bạn dạng.

D. Được tuyển chọn trực tiếp nhập toàn bộ những ngôi trường Đại học/ Cao đẳng.

Câu 19. Việc đánh giá sức mạnh mang đến những người dân đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược lần thứ nhất sẽ tiến hành tiến hành Khi công dân

A. 16 tuổi tác.

B. 17 tuổi tác.

C. 18 tuổi tác.

D. 19 tuổi tác.

Câu trăng tròn. Việc đánh giá sức mạnh mang đến những người dân đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược lần thứ nhất vì thế phòng ban này phụ trách?

A. Cơ quan liêu quân sự chiến lược cấp cho thị xã (quận).

B. Hội đồng nhà giam sức mạnh cấp cho thị xã (quận).

C. Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho thị xã (quận).

D. Hội đồng nhà giam sức mạnh cấp cho xã (phường).

Câu 21. Cơ quan liêu này phụ trách cứ việc nhà giam sức mạnh mang đến những người dân nhập diện được gọi nhập ngũ?

A. Cơ quan liêu quân sự chiến lược cấp cho thị xã (quận).

B. Hội đồng nhà giam sức mạnh cấp cho thị xã (quận).

C. Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cấp cho thị xã (quận).

D. Hội đồng nhà giam sức mạnh cấp cho xã (phường).

Câu 22. Nội dung này không phản ánh đích trách cứ nhiệm của học viên trong các việc vâng lệnh Luật nhiệm vụ quân sự?

A. Học luyện chủ yếu trị, quân sự chiến lược, tập luyện thể lực vì thế ngôi trường lớp tổ chức triển khai.

B. Chấp hành quy tấp tểnh về đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược.

C. Đi đánh giá sức mạnh, nhà giam mức độ khỏe; chấp hành mệnh lệnh gọi tòng ngũ.

D. Chỉ tiến hành đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược Khi bạn dạng thân thuộc thấy hào hứng.

Câu 23. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, thời hạn đáp ứng bên trên ngũ nhập thời bình của hạ sĩ quan liêu và quân sĩ là

A. 18 mon.

B. 24 mon.

C. 30 mon.

D. 36 mon.

Câu 24. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, so với ngôi trường hợp: công dân được đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn cao đẳng, ĐH đang được tạm thời đình gọi tòng ngũ, thì giới hạn tuổi tòng ngũ là từ

A. 18 cho tới không còn 25 tuổi tác.

B. 18 cho tới không còn 27 tuổi tác.

C. trăng tròn cho tới không còn 25 tuổi tác.

D. trăng tròn cho tới không còn 27 tuổi tác.

Câu 25. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, tình huống này tiếp sau đây được tạm hoãn gọi tòng ngũ nhập thời bình?

A. Là làm việc độc nhất thẳng nuôi chăm sóc thân thuộc nhân không thể kĩ năng làm việc.

B. Là con cái của liệt sĩ hoặc con cái của thương binh hạng một.

C. Cán cỗ công chức vẫn đáp ứng bên trên 24 mon ở vùng quan trọng đặc biệt trở ngại.

D. Người thực hiện công tác làm việc cơ yếu đuối ko nên là quân nhân, công an quần chúng. #.

Câu 26. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, tình huống này tiếp sau đây được miễn gọi tòng ngũ nhập thời bình?

A. Là làm việc độc nhất thẳng nuôi chăm sóc thân thuộc nhân không thể kĩ năng làm việc.

B. Chưa đầy đủ sức mạnh đáp ứng bên trên ngũ bám theo Kết luận của Hội đồng nhà giam sức mạnh.

C. Người thực hiện công tác làm việc cơ yếu đuối ko nên là quân nhân, công an quần chúng. #.

D. Sinh viên đang rất được đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn Đại học/ Cao đẳng hệ chủ yếu quy.

Câu 27. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, đối tượng người dùng này tiếp sau đây được miễn đăng kí nghĩa vụ quân sự chiến lược nhập thời bình?

A. Người vẫn chấp hành hoàn thành hình trừng trị tù tuy nhiên không được xóa án tích.

B. Người hiện nay đang bị truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự.

C. Người đang được chấp hành quyết trừng trị tù/ tôn tạo ko giam cầm.

D. Người tàn tật, vướng dịch hiểm nghèo khó, dịch tinh thần.

Câu 28. Theo Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái, tình huống này tiếp sau đây không được đăng kí nghĩa vụ quân sự chiến lược nhập thời bình?

A. Người tàn tật, vướng dịch hiểm nghèo khó, dịch tinh thần.

B. Công dân là phái nữ kể từ 18 cho tới không còn 40 tuổi tác.

C. Công dân là phái mạnh kể từ 18 cho tới không còn 45 tuổi tác.

D. Người bị tước đoạt quyền đáp ứng nhập lực lượng vũ trang quần chúng. #.

Câu 29. Một trong mỗi điểm mới nhất của Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái đối với Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005 là gì?

A. Quy tấp tểnh thời hạn đáp ứng bên trên ngũ của hạ sĩ quan liêu và quân sĩ là 24 mon.

B. Kéo nhiều năm tuổi tác đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược của SV cho tới không còn 25 tuổi tác.

C. Miễn gọi tòng ngũ so với con cái của thương – thương binh hạng phụ vương.

D. Tạm đình tòng ngũ so với con cái liệt sĩ, con cái của thương binh hạng một.

Câu 30. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích điểm mới nhất của Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược năm ngoái đối với Luật nhiệm vụ quân sự chiến lược 2005?

A. Quy tấp tểnh thời hạn đáp ứng bên trên ngũ của hạ sĩ quan liêu và quân sĩ là 24 mon.

B. Kéo nhiều năm tuổi tác đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược của SV cho tới không còn 27 tuổi tác.

C. Người làm việc được trả lộc cho 1 ngày ngủ nhằm đi kiểm tra sức khỏe nhiệm vụ quân sự chiến lược.

D. Miễn đăng kí nhiệm vụ quân sự chiến lược cho những công dân phái đẹp kể từ 18 cho tới không còn 40 tuổi tác.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống lớp 11 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 1 với đáp án
 • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 3 với đáp án
 • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 4 với đáp án
 • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 5 với đáp án
 • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 11 Bài 6 với đáp án

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 bên trên khoahoc.kiengiangtec.edu.vn

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 11 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 11 với đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học