trắc nghiệm sử 12 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài đôi mươi (có đáp án): Cuộc kháng chiến toàn nước chống

Bộ 30 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn nước chống thực dân Pháp kết đốc (1953-1954) với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Bước lịch sự năm 1953, thái phỏng của Pháp về trận đánh giành giật ở Đông Dương với gì thay cho đổi?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 20

Quảng cáo

A. Muốn kết đốc thời gian nhanh trận đánh giành giật.

B. Muốn trì ngừng việc thương lượng hoà bình.

C. Muốn rút ngoài trận đánh nhập danh dự.

D. Muốn kéo dãn trận đánh giành giật.

Đáp án: C

Giải thích: Sau 8 năm tổ chức cuộc chiến tranh xâm lăng VN, thực dân Pháp bị tổn thất u ám. Cách lịch sự năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong khoảng 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết đốc cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 2. Kế hoạch Nava (1953) được đưa ra với hy vọng tiếp tục giành thắng lợi đưa ra quyết định nhập bao lâu?

A. 12 mon.         B. 16 mon.

C. 18 mon.         D. đôi mươi mon.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Năm 1953, Pháp đưa ra plan Nava với kỳ vọng trong khoảng 18 mon tiếp tục giành lấy một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết đốc cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 3. Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là

A. thiếu hụt hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tao.

B. Mỹ không thể viện trợ cho tới trận đánh giành giật xâm lăng Đông Dương của Pháp.

C. thiếu hụt một vị lãnh đạo chất lượng tốt, trung thành với chủ với quyền lợi của nước Pháp.

D. quân Pháp không thể tài năng tiến công trả quân team VN.

Đáp án: A

Giải thích: Khó khăn lớn số 1 của quân Pháp bên trên mặt trận Đông Dương từ thời điểm năm 1953 là thiếu hụt hẳn một lực lượng cơ động mạnh nhằm ứng phó với những cuộc tấn công mới nhất của quân tao.

Câu 4. Nhận lăm le nào là tiếp sau đây không đích thị về Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp?

Quảng cáo

A. Là nỗ lực tối đa của quân Pháp với việc hỗ trợ của Mĩ.

B. Phản ánh sự phụ thuộc thâm thúy của Pháp nhập Mĩ nhập trận đánh giành giật Đông Dương.

C. Thể hiện tại tính khinh suất của quân Pháp lúc không giải quyết và xử lý được xích míc đằm thắm yếu tố triệu tập và phân nghiền quân.

D. Khẳng lăm le quân Pháp vẫn giành được thế mái ấm Động bên trên toàn mặt trận.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava (1953) của thực dân Pháp được tiến hành khi Pháp tổn thất thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở, bởi vậy plan này sẽ không xác minh quân Pháp vẫn giành được thế mái ấm Động bên trên toàn mặt trận.

Câu 5. Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng vệ kế hoạch ở đâu ?

A. Bắc Sở, Trung Sở.         B. Bắc Sở.

C. Nam Sở, Trung Sở.         D. Nam Sở.

Đáp án: B

Giải thích: Trong bước loại nhất của Kế hoạch Nava, Pháp triệu tập lưu giữ thế phòng vệ kế hoạch ở Bắc Sở, tấn công kế hoạch ở miền Trung và Nam Đông Dương.

Câu 6. Cách nhập Đông - Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là

Quảng cáo

A. giành một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết đốc cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

B. giành lấy một thắng lợi quân sự chiến lược nhằm nối tiếp trận đánh giành giật xâm lăng VN.

C. giành lại quyền dữ thế chủ động kế hoạch bên trên mặt trận chủ yếu Bắc Sở.

D. giành thắng lợi quân sự chiến lược nhằm nâng lên vị thế của nước Pháp bên trên toàn cầu.

Đáp án: A

Giải thích: Cách nhập Đông Xuân 1953 – 1954, thủ đoạn của Pháp – Mĩ là giành một thắng lợi đưa ra quyết định nhằm “kết đốc cuộc chiến tranh nhập danh dự”.

Câu 7. Phương phía kế hoạch của tao nhập Đông - Xuân 1953 - 1954 là

A. tiến công về đồng bởi vì, điểm Pháp triệu tập binh sỹ nhằm rung rinh lưu giữ.

B. tiến công nhập những địa thế căn cứ của Pháp vùng rừng núi, điểm quân tao rất có thể đẩy mạnh ưu thế tác chiến.

C. tiến công nhập những phía cần thiết về kế hoạch nhưng mà địch kha khá yếu hèn.

D. tiến công nhập những địa điểm kế hoạch nhưng mà địch kha khá yếu hèn ở VN.

Đáp án: C

Giải thích: Phương phía kế hoạch của tao nhập Đông - Xuân 1953 - 1954 là triệu tập lực lượng tiến công nhập những phía cần thiết về kế hoạch nhưng mà địch kha khá yếu hèn.

Câu 8. Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, tao vẫn buộc địch cần phân nghiền binh sỹ ở những vị trí bên dưới đây?

A. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

B. Điện Biên Phủ, Luông Phabang, Xênô, Plâyku, Lai Châu.

C. Điện Biên Phủ, Mường Sài, Xênô, Plâyku, Kon Tum.

D. Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Kon Tum.

Đáp án: A

Giải thích: Trong cuộc Tiến công kế hoạch Đông - Xuân 1953 – 1954, ngoài Đồng phẳng Bắc Sở, tao vẫn buộc địch cần phân nghiền binh sỹ ở Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabang, Mường Sài, Plâyku.

Câu 9. Để tiến hành plan Nava, kể từ thu – nhộn nhịp 1953, Nava tập luyện 44 đái đoàn cơ động ở

A. đồng bởi vì Bắc Sở.

B. Tây Bắc.

C. Thượng Lào.

D. Bắc Trung Sở.

Đáp án: A

Giải thích: Để tiến hành plan Nava, kể từ thu – nhộn nhịp 1953, Nava tập luyện 44 đái đoàn cơ động ở đồng bởi vì Bắc Sở.

Câu 10. Nội dung nào là không phản ánh vẹn toàn nhân khiến cho Pháp biến chuyển Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu điểm nhất ở Đông Dương?

A. Kế hoạch Nava nhập quy trình tiến hành vẫn với sự kiểm soát và điều chỉnh.

B. Điện Biên Phủ phát triển thành điểm quyết đấu kế hoạch vì thế Pháp dữ thế chủ động lựa lựa chọn.

C. Pháp rất rất ý thức về địa điểm kế hoạch cần thiết của Điện Biên.

D. Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn.

Đáp án: D

Giải thích: Kế hoạch Nava của Pháp đã biết thành thất bại trọn vẹn ko cần là vẹn toàn nhân khiến cho Pháp biến chuyển Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn lớn cứ ưu điểm nhất ở Đông Dương

Câu 11. Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành bao nhiêu phân quần thể, với từng nào cứ điểm?

A. 2 phân quần thể, 45 cứ điểm.

B. 3 phân quần thể, 49 cứ điểm.

C. 3 phân quần thể, 59 cứ điểm.

D. 2 phân quần thể, 49 cứ điểm.

Đáp án: B

Giải thích: Điện Biên Phủ được tổ chức triển khai trở thành 3 phân quần thể với 49 cứ điểm.

Câu 12. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân VN đã

A. lưu lại mốc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. thực hiện vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

C. buộc Pháp cần ngồi vô thương lượng bên trên Giơnevơ.

D. những bước đầu thực hiện vỡ nợ plan Nava của thực dân Pháp.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân VN đã trải vỡ nợ trọn vẹn plan Nava của thực dân Pháp.

Câu 13. Điểm yếu hèn của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ vì thế Pháp xây cất năm 1953 là

A. nằm tại vị trí vùng lòng chảo Điện Biên, tư bề đều phải sở hữu núi xung quanh, rất rất tiện nghi cho tới tao tổ chức triển khai tấn công.

B. không ở gần hậu phương của Pháp, rất đơn giản xa lánh khi lối đổ xô bị kiểm soát.

C. nằm tại vị trí địa phận trọng yếu hèn, cả nhị mặt mũi đều quyết tâm rung rinh lưu giữ.

D. khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất đơn giản bị tao tấn công kiểm soát.

Đáp án: D

Giải thích: Điểm yếu hèn của tập đoàn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ vì thế Pháp xây cất năm 1953 là khối hệ thống công sự không tồn tại địa hình địa vật chở che, rất đơn giản bị tao tấn công kiểm soát.

Câu 14. Nội dung đa phần nhập bước loại nhất của Kế hoạch Nava là

A. phòng vệ kế hoạch ở miền Nam, tiến công kế hoạch ở miền Bắc.

B. tiến công kế hoạch ở nhị miền Bắc – Nam.

C. phòng vệ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

D. phòng vệ kế hoạch ở nhị miền Bắc – Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Nội dung đa phần nhập bước loại nhất của Kế hoạch Nava là phòng vệ kế hoạch ở miền Bắc, tiến công kế hoạch ở miền Nam.

Câu 15. Nội dung nào là không cần là chân thành và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử hào hùng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam?

A. Đập tan plan Nava và từng ý trang bị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

B. Giáng đòn đưa ra quyết định nhập ý chí xâm lăng của Pháp.

C. Làm xoay trả viên diện cuộc chiến tranh Đông Dương.

D. Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm bên trên phạm vi toàn nước.

Đáp án: D

Giải thích: Hoàn trở thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm bên trên phạm vi toàn nước ko cần là chân thành và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử hào hùng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam

Câu 16. Nội dung nào là phản ánh đích thị tình hình của Pháp ở Điện Biên Phủ sau cuộc tấn công loại nhị của quân tao (4/1954)?

A. Toàn cỗ phân quần thể Nam bị tiêu xài khử.

B. Sân cất cánh Mường Thanh bị kiểm soát, phân quần thể Nam bị tiêu xài khử.

C. phần lớn du lịch phía nhộn nhịp phân quần thể Trung tâm đã biết thành tổn thất, cầu tiếp viện sản phẩm không xẩy ra kiểm soát.

Xem thêm: sách tiếng anh lớp 6 tập 2

D. Phân quần thể Bắc bại liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Đáp án: D

Giải thích: Sau cuộc tấn công loại nhị của quân tao (4/1954), phân quần thể Bắc của Pháp ở Điện Biên Phủ bị bại liệt liệt, phân quần thể Nam và phân quần thể Trung tâm bị vây hãm nghiêm ngặt.

Câu 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân chúng VN (1945 – 1954) kết đốc bởi vì sự khiếu nại

A. chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi.

B. chiến dịch Biên giới thu – nhộn nhịp năm 1950 giành thắng lợi.

C. Hiệp lăm le Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

D. cuộc Tiến công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954 giành thắng lợi.

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân chúng VN (1945 – 1954) kết đốc bởi vì sự khiếu nại Hiệp lăm le Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (21 – 7 – 1954).

Câu 18. Thắng lợi nào là tiếp sau đây vẫn đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

A. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân 1953 – 1954.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

C. Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết.

D. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên mon 2 – 1954.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn đập tan trọn vẹn Kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

Câu 19. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tao tấn công và tiêu xài khử địch ở

A. cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

B. những cứ điểm phía nhộn nhịp phân quần thể Trung tâm.

C. toàn cỗ phân quần thể Trung tâm.

D. toàn cỗ phân quần thể Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, từ thời điểm ngày 13 cho tới ngày 17-3-1954, quân tao tấn công và tiêu xài khử địch ở cụm cứ điểm Him Lam và toàn cỗ phân quần thể Bắc.

Câu đôi mươi. Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng đưa ra quyết định hé chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục tiêu

A. tiêu xài khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Bắc Lào.

B. tiêu xài khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Hạ Lào.

C. tiêu xài khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Thượng Lào.

D. tiêu xài khử sinh lực địch, tạo nên ĐK giải hòa Việt Bắc.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1953, Sở Chính trị Trung ương Đảng đưa ra quyết định hé chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục tiêu tiêu xài khử sinh lực địch, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK giải hòa Bắc Lào.

Câu 21. Ai là trưởng phi hành đoàn đại biểu VN cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Nguyễn Duy Trinh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Xuân Thuỷ.

D. Nguyễn Thị Bình.

Đáp án: B

Giải thích: Phạm Văn Đồng là trưởng phi hành đoàn đại biểu VN cho tới dự Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 22. Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng nhưng mà dân chúng VN được ghi nhận nhập nội dung Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. quyền tự động mái ấm, dân tộc bản địa tự động quyết, trọn vẹn bờ cõi.

B. song lập, tự do, ko can thiệp nhập việc làm nội cỗ.

C. song lập, tự do, thống nhất và trọn vẹn bờ cõi.

D. song lập, thống nhất, quyền tự động quyết và quyền đồng đẳng.

Đáp án: C

Giải thích: Quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng nhưng mà dân chúng VN được ghi nhận nhập nội dung Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ là song lập, tự do, thống nhất và trọn vẹn bờ cõi.

Câu 23. Theo Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, VN tiếp tục thống nhất giang sơn bởi vì con cái đường

A. tổng tuyển chọn cử tự tại nhập toàn nước bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

B. thỏa thuận hợp tác đằm thắm tổ chức chính quyền nhị mặt mũi nhằm sát nhập 2 miền sau thời điểm Pháp rút không còn.

C. trưng cầu dân ý nhị miền nhằm xác lập việc thống nhất tiếp tục ra mắt bằng phương pháp thức nào là.

D. trưng cầu chủ kiến của dân chúng Nam Sở nhằm xác lập sau này của miền Nam VN.

Đáp án: A

Giải thích: Theo Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, VN tiếp tục thống nhất giang sơn bởi vì tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại nhập toàn nước bên dưới sự giám sát của một Ủy ban quốc tế.

Câu 24. Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-ve ở VN bao hàm những nước nào?

A. In-đô-nê-xia, đè Độ, Ba Lan

B. In-đô-nê-xia, đè Độ, Ca-na-đa

C. Ca-na-đa, đè Độ, Ba Lan

D. Ca-na-đa, đè Độ, Nam Tư

Đáp án: C

Giải thích: Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-ve ở VN bao hàm đè Độ, Ba Lan, Ca-na-đa.

Câu 25.Thắng lợi quân sự chiến lược nào là của quân dân VN đã trải vỡ nợ những bước đầu Kế hoạch Nava?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

B. Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954).

C. Chiến dịch Việt Bắc thu – nhộn nhịp (1947).

D. Chiến dịch Biên Giới thu – nhộn nhịp (1950).

Đáp án: B

Giải thích: Cuộc tấn công kế hoạch Đông – Xuân (1953-1954) đã trải vỡ nợ những bước đầu Kế hoạch Nava.

Câu 26. Pháp lại đồng ý thương lượng với VN ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì

A. mức độ nghiền của Liên Xô.

B. Pháp hãi Trung Quốc trả quân lịch sự hỗ trợ VN.

C. bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

D. dư luận dân chúng toàn cầu phản đối.

Đáp án: C

Giải thích: Pháp lại đồng ý thương lượng với VN ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương vì như thế bị thất bại ở Điện Biên Phủ.

Câu 27.Nguyên nhân cơ bạn dạng đưa ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) của dân chúng VN là

A. sự chỉ dẫn thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Xì Gòn.

B. truyền thống lịch sử yêu thương nước, nhân vật quật cường của dân tộc bản địa.

C. địa thế căn cứ hậu phương vững chãi và khối liên minh toàn dân.

D. tình liên minh chiến tranh của dân chúng phụ vương nước Đông Dương.

Đáp án: A

Giải thích: tại sao cơ bạn dạng đưa ra quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) của dân chúng VN là việc chỉ dẫn thông minh của Đảng, hàng đầu là Chủ tịch Xì Gòn.

Câu 28. Thắng lợi lớn số 1 nhưng mà Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 mang lại so với dân chúng VN là

A. những mặt mũi tham ô chiến tiến hành ngừng phun, lập lại độc lập ở VN.

B. những mặt mũi tham ô chiến tiến hành cuộc tập trung, trả quân, trả giao phó chống.

C. hiệp nghị cấm trả quân team và vũ trang quốc tế nhập VN.

D. những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của VN.

Đáp án: D

Giải thích: Thắng lợi lớn số 1 nhưng mà Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 mang lại so với dân chúng VN là những nước tham gia khẳng định tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bạn dạng của VN.

Câu 29. Theo Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở

A. Sầm Nưa, Viêng Chăn.

B. Phong-xa-lì, Thà Khẹt.

C. Sầm Nưa, Phong-xa-lì.

D. Luông-pha-băng, Thà Khẹt.

Đáp án: C

Giải thích: Theo Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954, lực lượng kháng chiến Lào tiếp tục tập trung ở Sầm Nưa và Phong-xa-lì.

Câu 30. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng của dân chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết đốc bởi vì giải pháp

A. chủ yếu trị.

B. quân sự chiến lược.

C. kinh tế tài chính.

D. văn hóa truyền thống.

Đáp án: A

Giải thích: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng của dân chúng Đông Dương (1953 – 1954) kết đốc bởi vì biện pháp chủ yếu trị, này đó là thương lượng và kí nối tiếp Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

Câu 31. Hạn chế của Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 so với VN là

A. ko giải hòa được vùng nào là ở việt nam.

B. mới nhất giải hòa được miền Bắc.

C. chỉ giải hòa được miền Nam.

D. chỉ giải hòa được vùng Tây Bắc.

Đáp án: B

Xem thêm: đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi

Giải thích: Hạn chế của Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954 so với VN là mới nhất giải hòa được miền Bắc. Cuộc đấu giành giật cách mệnh vẫn cần nối tiếp nhằm giải hòa miền Nam, thống nhất giang sơn.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn nước chống thực dân Pháp kết đốc (1953-1954) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải chiến tranh một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng chiến tranh chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải chiến tranh một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official