trong pascal mở tệp để đọc dữ liệu ta phải sử dụng thủ tục

4.9/5 - (11 bình chọn)

Việc cởi tệp vô Pascal là quan trọng nhằm truy vấn và xử lý tài liệu được tàng trữ vô tệp. Vậy chúng ta với biết Trong Pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng giấy tờ thủ tục gì? Đừng bỏ qua điều trả lời tức thì tại đây của Hoc365 nhé!

Bạn đang xem: trong pascal mở tệp để đọc dữ liệu ta phải sử dụng thủ tục

Trong Pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng thủ tục?

Câu căn vặn trắc nghiệm

Trong Pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng thủ tục:

A. Reset(<tên tệp>);
B. Reset(<tên phát triển thành tệp>);
C. Rewrite(<tên tệp>);
D. Rewrite(<tên phát triển thành tệp>);

Đáp án: B. Reset(<tên phát triển thành tệp>);

Giải đáp nhanh: Trong Pascal, nhằm cởi tệp tớ hoàn toàn có thể dùng giấy tờ thủ tục Reset của đối tượng người sử dụng tệp, cú pháp là Reset(<tên phát triển thành tệp>);.

Giải đáp chi tiết: Trong pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng thủ tục?

Trong Pascal, nhằm cởi tệp phát âm tài liệu, chúng ta nên dùng giấy tờ thủ tục Reset(<tên phát triển thành tệp>);. Tuy nhiên trước bại, nên dùng giấy tờ thủ tục Assign nhằm gán thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp tin.

Giải đáp chi tiết: Trong pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng thủ tục?

Khi lập trình sẵn, bạn phải phát âm và ghi tài liệu kể từ và vô tệp nhằm tàng trữ hoặc truy xuất vấn đề. Do bại, việc cởi tệp là quan trọng nhằm truy vấn và xử lý tài liệu vẫn tàng trữ vô tệp.

Bên cạnh bại, việc cởi tệp được chấp nhận chúng ta trấn áp được việc truy vấn vô tài liệu vô tệp, đảm nói rằng những thao tác phát âm và ghi được triển khai đúng chuẩn.

Sau Lúc xử lý xong xuôi tài liệu, dùng giấy tờ thủ tục Close nhằm đóng góp tệp lại. Quý Khách hoàn toàn có thể coi cụ thể nội dung bài viết giấy tờ thủ tục đóng góp tệp vẫn với bên trên trang web của Hoc365.

Ví dụ về giấy tờ thủ tục cởi tệp vô Pascal

Theo dõi một số trong những ví dụ cụ thể bên dưới nhằm làm rõ rộng lớn về giấy tờ thủ tục cởi tệp vô Pascal. Lưu ý rằng, vô nhì ví dụ bên dưới, Shop chúng tôi sẽ không còn cút vô trả lời toàn cỗ bài xích giải tuy nhiên chỉ ngừng ngang bước cởi tệp nhằm chúng ta tưởng tượng rõ ràng rộng lớn về giấy tờ thủ tục này.

Ví dụ 1

Viết công tác Pascal nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp “input.txt” là tàng trữ bọn chúng vào trong 1 mảng?

Lời giải:

Xem thêm: khách sạn huyền bí 4

const
MAX = 100;

var
f: text;
arr: array[1..MAX] of Integer;
i, n: Integer;

begin
Assign(f, ‘input.txt’);
Reset(f);

Giải thích: Trong công tác này, chúng ta dùng phát triển thành f nhằm thay mặt đại diện mang đến tệp input.txt. Sử dụng Assign nhằm gán thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp và dùng Reset nhằm cởi tệp phát âm tài liệu. Sau bại triển khai tiếp công tác.

Ví dụ 2

Viết một công tác Pascal nhằm tàng trữ vấn đề người tiêu dùng vô tệp văn bản?

Lời giải:

type
TUser = record
Name: string;
Age: Integer;
Email: string;
end;

var
f: text;
user: TUser;

begin
Assign(f, ‘users.txt’);
Reset(f);

Giải thích:

Trong công tác này, chúng ta dùng phát triển thành tệp f nhằm thay mặt đại diện mang đến tệp users.txt. Sử dụng giấy tờ thủ tục Assign nhằm gán thương hiệu tệp mang đến phát triển thành tệp và dùng giấy tờ thủ tục Reset nhằm cởi tệp nhằm ghi tài liệu.

Hoc365 vừa vặn gửi cho tới chúng ta điều trả lời về thắc mắc trắc nghiệm Trong Pascal cởi tệp nhằm phát âm tài liệu tớ nên dùng thủ tục gì và thể hiện một số trong những ví dụ cụ thể nhất. Nếu thấy vấn đề hoặc và hữu ích, hãy nhớ là Đánh Giá tích cực kỳ và share nội dung bài viết cho tới mang đến đồng minh nằm trong xem thêm nhé!

Xem thêm: mời tiếng anh là gì