vai trò nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực

Câu hỏi:

31/05/2020 87,592

Bạn đang xem: vai trò nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực

A. Đẩy mạnh tiến bộ cỗ khoa học tập – ký thuật

B. Là hạ tầng nhằm cải cách và phát triển ngành công nghiệp hiện tại đại

C. Là món đồ xuất khẩu có mức giá trị của đa số nước

Đáp án chủ yếu xác

D. Đáp ứng đời sông văn hóa truyền thống văn minh của con cái người

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý này tại đây thể hiện tại tác động của ĐK đương nhiên đến việc cải cách và phát triển và phân bổ ngành giao thông vận tải vận tải?

A. Là tiêu chuẩn để tại vị đòi hỏi về vận tốc vận chuyển

B. Quyết quyết định sự cải cách và phát triển và phân bổ màng lưới giao thông vận tải vận tải

C. Quy quyết định tỷ lệ, màng lưới những tuyến phố uỷ thác thông

D. Quy quyết định sự xuất hiện và tầm quan trọng của một số trong những mô hình vận tải

Câu 2:

Ý này tại đây không nói về tầm quan trọng của ngành giao thông vận tải vận tải?

A. Tham gia đáp ứng vật liệu, vật tư, kỹ năng mang đến sản xuất

B. Đáp ứng nhu yếu đi đi lại lại của dân chúng, gom cho những sinh hoạt sinh hoạt được thuận tiện

C. Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế tài chính, đẩy mạnh sức khỏe quốc phòng

D. Góp phần phân bổ người ở thích hợp lí

Câu 3:

Khi độ quý hiếm mặt hàng nhập vào to hơn độ quý hiếm mặt hàng xuất khẩu thì gọi là

A. Xuất siêu

Xem thêm: việc làm thời vụ vsip 1 bình dương

B. Nhập siêu

C. Cán cân nặng xuất nhập dương

D. Cán cân nặng xuất  nhập âm

Câu 4:

Người tớ thông thường phụ thuộc vào tiêu chuẩn này nhằm định vị cước phí vận tải đường bộ mặt hàng hóa?

A. Cự li vận gửi trung bình

B. Khối lượng vận chuyển

C. Khối lượng luân chuyển

D. Chất lượng cty vận tải

Câu 5:

Sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin cậy học tập bao gồm

A. Máy dụng cụ, khí giới năng lượng điện tử, khí giới viễn thông

B. Thiết bị năng lượng điện tử, máy hạn chế gọt sắt kẽm kim loại, máy tính

C. Máy tính, khí giới năng lượng điện tử, năng lượng điện tử chi tiêu và sử dụng, khí giới viễn thông

D. Thiết bị viễn thông, khí giới năng lượng điện tử, máy hạn chế gọt sắt kẽm kim loại, máy tính

Câu 6:

Các ngành mạng, nhuộm, tạo ra giấy tờ thông thường phân bổ sát mối cung cấp nước là do

A. Tiện nhằm dung nạp sản phẩm

B. Các thành phầm của ngành này dùng nhiều nước

C. Tiện cho những ngành này khi fake vật liệu nhập sản xuất

D. Nước là phụ gia ko thể thiếu

Xem thêm: rạp phim bảo lộc