vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng tròn trặn tế bào mô tả được cơ cấu tổ chức, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: cơ cấu tổ chức, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, di chuyển cơ cấu tổ chức,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu vật dụng tròn trặn Lúc “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường gặp gỡ : Biểu vật dụng tròn trặn đơn, tròn trặn đem cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu vật dụng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ nuốm dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tớ cần thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì rất cần phải xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng con quay của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu vật dụng cần giống như nhau nhằm tiện mang lại việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trặn thì nên xác lập tâm những đàng tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền rất đầy đủ số liệu lên biểu vật dụng, tỉ trọng % này quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu vật dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu vật dụng.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan tiền và mĩ thuật mang lại bạn dạng vật dụng.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và cơ cấu tổ chức Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách phán xét biểu vật dụng tròn

* Khi có duy nhất một vòng tròn

- Nhận quyết định cơ cấu tổ chức tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là cái này nhất, nhì, tía,… và cho biết thêm đối sánh trong số những nguyên tố (gấp bao nhiêu chuyến hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một vài phân tích và lý giải.

* Khi đem kể từ nhị vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc rời trước, nếu như đem tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất phán xét về nhất, nhì, tía,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như giống như nhau thì tớ gom nói chung cho những năm một chuyến thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang lại tóm lại về côn trùng đối sánh trong số những nguyên tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể rời tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần phán xét bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc phán xét biểu vật dụng.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu vật dụng tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo gót quy luật (giá trị trước tiên phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía bên trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn trực thuộc biểu vật dụng.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập dượt minh họa về biểu vật dụng tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau trong số những chống.

- Khu vực III rung rinh tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I rời và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành công ty rung rinh tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự hoàn mỹ, văn minh.

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía rời tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến tạo và công ty, vô cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến tạo tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì việc làm Đổi mới nhất, nền kinh tế tài chính của việt nam cải cách và phát triển thời gian nhanh nên vẫn tạo nên được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ sản phẩm của quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng chống công ty cải cách và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang lại phát hành và cuộc sống nên vẫn hấp dẫn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng mến thống nhất thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty rời.

* Giải thích

- Trồng trọt rung rinh tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang lại nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang san quan hoài, công ty ko thiệt sự cải cách và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang lại trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương đem chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, hiệu quả của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu vật dụng phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã đem điều giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo gót cấu tạo đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.