việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

hint-header

Bạn đang xem: việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

Cập nhật ngày: 23-11-2022


Chia sẻ bởi: Lê Thị Thuý Linh


Việc xây đắp những cảng biển khơi ở Bắc Trung Sở ý nghĩa đa số này sau đây?

Làm thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

B

Tạo tiện nghi nhằm đa dạng mẫu mã sản phẩm & hàng hóa vận đem.

C

Làm ngày càng tăng năng lực lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư.

D

Giải quyết việc thực hiện cho tất cả những người làm việc bên trên điểm.

Chủ đề liên quan

Thế liên trả nhập cách tân và phát triển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo dõi không khí ở Bắc Trung Sở là thành phẩm của việc tạo hình tổ chức cơ cấu những ngành

C

nông - lâm - ngư nghiệp.

D

công nghiệp và xây đắp.

Nhân tố này tại đây hiệu quả đa số đến việc thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Bộ?

A

Mở rộng lớn những hạ tầng công nghiệp chế trở thành thuỷ sản.

B

Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản nước đậm, nước chè hai.

C

Tăng cường phương tiện đi lại văn minh nhằm đánh bắt cá xa xôi bờ.

D

Phát triển hạ tầng kinh nghiệm cty nghề đánh cá.

Vai trò chủ yếu của rừng ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

A

chắn dông tố, bão, cát cất cánh, cát chảy.

B

điều hòa dòng sản phẩm chảy sông ngòi.

C

ngăn ngăn sự đột nhập đậm.

D

để lấy mộc vật liệu và lấy củi.

Ngành công nghiệp phát triển vật tư xây đắp đem ĐK cách tân và phát triển mạnh ở vùng Bắc Trung Sở do

B

thu hít nhiều góp vốn đầu tư quốc tế.

C

có mối cung cấp vật liệu phong phú và đa dạng.

D

cơ sở hạ tầng cách tân và phát triển.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển nuôi trồng thủy sản ven bờ biển Bắc Trung Sở là

A

phát huy những ưu thế bất ngờ, xử lý tăng việc thực hiện.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

góp phần vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, tôn tạo môi trường thiên nhiên.

D

hạn chế suy rời mối cung cấp lợi, tạo nên vật liệu cho tới chế trở thành.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình tổ chức cơ cấu nông nghiệp phải chăng theo dõi bờ cõi ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh vùng đống trước núi, ven biển; tạo nên nhiều loại sản phẩm nông nghiệp.

B

phát huy thế mạnh mẽ của đồng vị, tạo hình nhiều vùng thường xuyên canh.

C

phát triển thế mạnh vùng đống, đồng vị, ven biển; đa dạng mẫu mã thành phầm.

D

tăng cường khai quật đồng vị và ven bờ biển, nâng lên độ quý hiếm sản phẩm nông nghiệp.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát triển, nâng lên nút sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo nên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, đa dạng mẫu mã phát triển, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu hít góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát triển, tạo nên tăng nhiều việc thực hiện.

Ngành công nghiệp phát triển vật tư xây đắp ở Bắc Trung Sở cách tân và phát triển đa số do

A

cơ sở hạ tầng đồng nhất, mối cung cấp làm việc đầy đủ, trình độ chuyên môn phát triển cao.

B

thu hít nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng cách tân và phát triển.

C

nguyên liệu phong phú và đa dạng, lôi cuốn nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

D

lao động đem trình độ chuyên môn cao, nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn, vật liệu phong phú và đa dạng.

Ý nghĩa đa số của việc xây đắp những cảng nước sâu sắc ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy cách tân và phát triển kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường lôi cuốn góp vốn đầu tư, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính há, tạo hình những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường lôi cuốn khách hàng phượt, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Thuận lợi đa số nhằm cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng biển khơi.

B

nhiều cảng biển khơi, vật liệu khá đầy đủ, lôi cuốn nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân số nhộn nhịp, có rất nhiều quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

Xem thêm: scarf là gì

D

nhiều tài nguyên, giá bán nhân lực khá rẻ mạt, những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới nhất trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương thức phát triển, đưa đến việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân vấp ngã lại phát triển, tạo nên vật liệu cho tới công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, cách tân và phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, đảm bảo môi trường thiên nhiên, cách tân và phát triển kiên cố.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

C

cung cung cấp vật liệu cho tới chế trở thành và mối cung cấp sản phẩm xuất khẩu.

D

góp phần đẩy mạnh phát triển, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

Giải pháp đa số tăng nhanh cách tân và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, lôi cuốn góp vốn đầu tư và huấn luyện và đào tạo làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, cách tân và phát triển tích điện và quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao trình độ chuyên môn làm việc, tăng mạnh link vùng và cách tân và phát triển thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển những quần thể kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa đa số của việc cách tân và phát triển những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển tổ chức cơ cấu bờ cõi, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa, tăng nhanh việc xuất khẩu, lôi cuốn góp vốn đầu tư.

C

phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phản vấp ngã phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D

chuyển dịch tổ chức cơ cấu phát triển, đa dạng mẫu mã thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này đem sự vận động và di chuyển cần thiết đa số bởi hiệu quả của

A

đầu tư hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, khai quật thế mạnh, nâng lên dân trí.

B

thu hít góp vốn đầu tư, cách tân và phát triển hạ tầng, đẩy mạnh những mối cung cấp lực lượng lao động.

C

phát triển nền kinh tế tài chính há, huấn luyện và đào tạo lực lượng lao động, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

hội nhập toàn thế giới sâu sắc rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, huấn luyện và đào tạo lực lượng lao động.

Việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm thường niên ở Bắc Trung Sở nhờ vào ĐK tiện nghi đa số này sau đây?

A

Đất cát trộn bên trên những đồng vị ven bờ biển.

B

Đất badan phì nhiêu màu mỡ ở vùng đống trước núi.

C

Lao động có rất nhiều kinh nghiệm tay nghề phát triển.

D

Thị ngôi trường hấp phụ thành phầm bên trên điểm rộng lớn.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình tổ chức cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh từng vùng, tạo nên sự link phát triển bờ cõi.

B

đa dạng hóa nông nghiệp, đảm bảo đảm bảo chất lượng khoáng sản và môi trường thiên nhiên.

C

đẩy mạnh phát triển phát triển, nối liền những bờ cõi cùng nhau.

D

khai thác phải chăng bất ngờ, đưa đến lượng thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Nguyên nhân này sau đấy là đa số thực hiện cho tới công nghiệp tích điện của Bắc Trung Sở chậm rãi phân phát triển?

A

Nhu cầu của thị ngôi trường tăng chậm rãi, vốn liếng góp vốn đầu tư giới hạn.

B

Nguyên nhiên liệu giới hạn, hạ tầng thiếu hụt đồng nhất.

C

Thiếu làm việc đem trình độ chuyên môn, hạ tầng thiếu hụt đồng nhất.

D

Vốn góp vốn đầu tư giới hạn, vùng có rất nhiều thiên tai nhất toàn nước.

Để đưa đến những thay cho thay đổi rộng lớn nhập sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, vùng Bắc Trung Sở cần thiết tiến hành trước tiên là

A

hình trở nên tổ chức cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp.

B

phát triển công nghiệp phía trình độ hóa.

C

phát triển những ngành công nghiệp trọng tâm.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Vai trò cần thiết nhất của lối Xì Gòn ở Bắc Trung Sở là

A

tạo rời khỏi sự cắt cử theo dõi bờ cõi hoàn hảo rộng lớn.

B

đảm bảo sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo dõi bờ cõi.

C

tạo thế há cho tới nền kinh tế tài chính, lôi cuốn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

thúc đẩy sự cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng phía Tây.

Xem thêm: cửa hàng vải