viết lại câu tiếng anh

Vì sao cần viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh? Có những cấu tạo viết lách lại câu nào? Ms Hoa TOEIC tiếp tục tiết lộ cho mình 30+ cấu tạo viết lách lại câu nhằm chúng ta cũng có thể mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc nhưng mà không trở nên nhàm ngán nhé!

Trong quy trình tiếp xúc bởi vì giờ đồng hồ Anh, Khi cần nói tới một chủ thể hoặc vấn đáp thắc mắc nào là ê, chúng ta gặp gỡ cần yếu tố là chỉ sử dụng hoặc nhắc chuồn nói lại một cấu tạo câu có một không hai tạo nên cuộc trao thay đổi trở thành không ẩm mốc và nhàm ngán. Vì vậy, nhập nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ hỗ trợ chúng ta tổ hợp những cấu tạo viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh nhằm chúng ta cũng có thể tiếp xúc hấp dẫn rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: viết lại câu tiếng anh

Cấu trúc viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh - Ms Hoa TOEIC

1. Vì sao cần viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh?

Ngoài việc thực hiện bài bác tập luyện viết lách lại câu của đề bài bác thì tất cả chúng ta còn sử dụng những cấu tạo viết lách lại câu trong những tình huống bên dưới đây:

- Khi mong muốn câu vấn đáp và không trở nên nói lại thắc mắc nhằm trở thành hoặc là hơn.

- Sử dụng cấu tạo hoạt bát rộng lớn và giới hạn xúc cảm nhàm ngán nhập mẩu chuyện.

- Chuyển kể từ dạng lời nói dữ thế chủ động lịch sự câu thụ động.

- Chuyển câu trần thuật kể từ câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp.

- Sử dụng trong mỗi tình huống về câu hòn đảo ngữ nhập giờ đồng hồ Anh.

2. Những cấu tạo viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh

Dưới phía trên Ms Hoa TOEIC tiếp tục trình làng cho tới chúng ta những cấu tạo viết lách lại câu nhưng mà không trở nên thay cho thay đổi nghĩa nhập giờ đồng hồ Anh. Cùng bám theo chân cô Hoa và ghi nhớ khắc ghi nhé nhé!

Cấu trúc viết lách lại câu loại 1

Viết lại câu dùng những kể từ và cụm kể từ chỉ vẹn toàn nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to tát, As a result of + Noun/ V-ing

Eg:

- Because it's stormy right now, we can't go to tát work. ==> Vì lúc này đang sẵn có bão nên Shop chúng tôi ko thể đi làm việc được

- Because of the storm, we couldn't go to tát work. ==> Vì bão nên Shop chúng tôi ko thể chuồn làm

Cấu trúc viết lách lại câu loại 2

Chuyển thay đổi câu sở hữu những kể từ và cụm kể từ chỉ sự ngược ngược (mặc dù).

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Eg:

- Although I was very tired, I continued to tát study. ==> Mặc cho dù rất rất mệt nhọc tuy nhiên tôi vẫn kế tiếp học tập.

- Despite being tired, I continued to tát study. ==> Mặc cho dù mệt rũ rời, tôi vẫn kế tiếp học tập.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 3

Cách viết lách lại câu nhập giờ đồng hồ Anh dùng cấu trúc so sánh that và such that (quá … cho tới nổi mà) và chuồn với tính từ/danh từ.

S + be/ V + so sánh + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Eg:

- This film is so sánh boring that no one wants to tát see it. ==> Phim này ngán quá chả ai mong muốn xem

↔ It is such a boring film that no one wants to tát see it. ==> Đó là 1 bộ phim truyền hình nhàm ngán nhưng mà không một ai mong muốn coi nó.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 4

Cấu trúc too to (không thể) được sử dụng thay cho thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to tát V

⇔ not + Adj. + enough + to tát V

Eg:

- Minh is too fat to tát wear that dress. ==> Minh quá mập nhằm đem cái váy ê.

↔ Minh is not thin enough to tát wear that dress. ==> Minh ko đầy đủ gầy nhom nhằm đem cái váy ê.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 5

Cấu trúc so sánh that và such that (quá .. cho tới mức) được dùng để thay thế thế với cấu tạo too to tát (quá … mà đến mức ko thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to tát V

Eg:

- These shoes are so sánh small that she can't wear it. ==> Những song giầy này quá nhỏ cho tới nỗi cô ấy ko thể đem nó.

↔ These shoes are too small for her to tát wear. ==> Những song giầy này quá nhỏ nhằm cô ấy đem.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 6

Cách viết lách lại câu với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to tát V

Eg:

- To live in the countryside alone could be hard for him. ==> Sống ở vùng quê 1 mình rất có thể trở ngại cho tới anh ấy.

↔ He finds it hard to tát live alone in the countryside. ==> Anh ấy thấy khó khăn sinh sống 1 mình ở vùng quê.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 7

Viết lại những câu ĐK tương tự nhập giờ đồng hồ Anh

Câu gốc Câu viết lách lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so sánh + mệnh đề 2  If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 

- Jack didn't bring a raincoat so sánh he got wet. ==> Jack ko đem bám theo áo tơi nên anh ấy bị ướt

↔ If Jack had brought his raincoat, he wouldn't have got wet. ==> Nếu Jack tiếp tục đem bám theo áo tơi của anh ý ấy thì anh ấy tiếp tục không trở nên ẩm ướt.

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

- She can't go out because she has no money. ==> Cô ấy ko thể ra bên ngoài vì như thế cô ấy không tồn tại chi phí.

↔ If she has money, she can go out ==> Nếu cô ấy sở hữu chi phí, cô ấy rất có thể ra bên ngoài.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 8

Chuyển thay đổi cấu trúc câu If not lịch sự unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi so với loại câu ĐK, chúng ta chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ quyết định hoặc nghi ngại vấn của chính nó.

Eg:

- If it doesn't rain, we can go camping. ==> Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta rất có thể chuồn cắm trại.

↔ Unless it rains, we can go camping. ==> Trừ Khi trời mưa, tất cả chúng ta rất có thể chuồn cắm trại.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 9

Viết lại câu kể từ thì lúc này hoàn thiện trả lịch sự thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Eg:

- Minh and Trang have been married for 2 years. ==> Minh và Trang kết duyên được 2 năm

↔ It’s been 2 years since Minh and Trang were married. ==> Đã hai năm kể từ lúc Minh và Trang kết duyên.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 10

Chuyển thay đổi hình mẫu câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai Wish + someone + would + bare infinitive - He won’t come back here. ==> Ạnh ấy sẽ không còn quay về phía trên.
↔ I wish he would come back here. ==> Tôi ước anh ấy tiếp tục trở lại phía trên.
Câu ước ở hiện nay tại Wish + someone + V2/-ed

I don’t have lots of money. ==> tôi không tồn tại nhiều chi phí.

↔ I wish I could have lots of money. ==> Tôi ước tôi sở hữu thiệt nhiều chi phí.

Câu ước ở quá khứ Wish + someone + had + V3/-ed

- I didn't say that I love her. ==> Tôi ko bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

↔ I wish I had said that I loved her. ==> Tôi ước tôi tiếp tục bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 11

Chuyển thay đổi câu sở hữu thì lúc này trả thành ở thể phủ quyết định lịch sự thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time hoặc cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Eg:

- I haven't met Marry since we left school. ==> Tôi đang không gặp gỡ Marry kể từ lúc Shop chúng tôi rời ngôi trường.

↔ The last time I met Mary was when we left school. ==> Lần ở đầu cuối tôi gặp gỡ Mary là lúc Shop chúng tôi tan học tập.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 12

Chuyển câu kể từ thì quá khứ đơn lịch sự thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Eg:

- Jack started playing guitar since he was five. ==> Jack chính thức nghịch ngợm guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

↔ Jack has been playing guitar since he was five. ==> Jack tiếp tục nghịch ngợm guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 13

Viết lại câu với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn nhằm làm những gì đó)

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + to tát V

Eg:

- Trang walks to tát school in 10 minutes. ==> Trang quốc bộ cho tới ngôi trường nhập 10 phút.

↔ It takes Trang 10 minutes to tát walk to tát school. ==> Trang mất mặt 10 phút quốc bộ cho tới ngôi trường.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 14

Chuyển thay đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Eg:

- Hai didn’t go home page until he finished all the tasks. ==> Hải đang không về căn nhà cho tới Khi anh ấy hoàn thiện toàn bộ những việc làm.

↔ It was not until Hai finished all the tasks that he went home page. ==> Mãi cho tới Khi Hải thực hiện xong xuôi việc mới mẻ Chịu về căn nhà.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 15

Các dạng cấu tạo viết lách lại câu của cấu trúc so sánh sánh nhập giờ đồng hồ Anh.

Chuyển thay đổi hình mẫu câu đối chiếu rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại

Eg:

- In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. ==> Theo tôi, nước Việt Nam là quốc gia đẹp mắt nhất

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful phàn nàn Vietnam. ==> Theo tôi, không tồn tại điểm nào là không giống bên trên ngược khu đất rất có thể đẹp tuyệt vời hơn nước Việt Nam.

Chuyển thay đổi hình mẫu câu đối chiếu bởi vì trở thành đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Eg:

- My cake isn’t as big as her cake. ==> Bánh của tôi ko to tát bởi vì bánh của cô ấy ấy

↔ Her cake is bigger phàn nàn my cake. ==> Bánh của cô ấy ấy to ra thêm bánh của tôi

Cấu trúc viết lách lại câu loại 16

Chuyển cấu tạo started/began lịch sự thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Eg:

- He began to tát learn English 3 years ago. ==> Anh ấy chính thức học tập giờ đồng hồ Anh 3 năm trước đó.

↔ He has learned/ has been learning English for 3 years. ==> Anh ấy tiếp tục học/ tiếp tục học tập giờ đồng hồ Anh được 3 năm.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 17

Cách viết lách lại câu với cấu tạo This is the first time nhập giờ đồng hồ Anh.

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Eg:

- This is my first time I have listened to tát this tuy nhiên. ==> Đây là phen thứ nhất tôi nghe bài bác hát này.

↔ I have never listened this tuy nhiên before. ==> Tôi ko lúc nào nghe bài bác hát này trước đó.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Eg:

- You‘d better go to tát bed. ==> quý khách nên chuồn ngủ.

↔ It‘s (high/about) time you went to tát bed. ==> Đã cho tới giờ chúng ta chuồn ngủ.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 19

Các dạng viết lách lại câu kiến nghị tương đương nhập giờ đồng hồ Anh: cấu tạo suggest that, let’s,…

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Eg:

- “Why don't we go out for a walk?” said the boy. ==> “Tại sao tất cả chúng ta ko ra bên ngoài chuồn dạo?” cậu bé bỏng thưa.

↔ The boy suggested going out for a walk. ==> Chàng trai kiến nghị ra bên ngoài chuồn dạo

Let’s have some rest! ==> Hãy nghỉ dưỡng một chút!

↔ What about having some rest? ==> Còn việc nghỉ dưỡng thì sao?

Cấu trúc viết lách lại câu loại 20

Câu tường thuật dạng câu bị động

Câu công ty động  Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V

- They say that she drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng cô ấy húp thật nhiều rượu.

↔ It is said that she drinks a lot of wine.

S + be said to tát + V hoặc to tát have V3/-ed

- They say that he drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng anh ấy húp thật nhiều rượu.

↔ She is said to tát drink a lot of wine. ==> Cô được cho rằng húp thật nhiều rượu

Cấu trúc viết lách lại câu loại 21

Sử dụng cấu tạo hardly when và no sooner phàn nàn nhập giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed phàn nàn + S + V3/-ed

Eg:

As soon as I go home page, she showed up. ==> Ngay sau thời điểm tôi về căn nhà, cô ấy xuất hiện nay.

↔ Hardly had I gone home page when she showed up. ==> Tôi một vừa hai phải về cho tới căn nhà thì cô ấy xuất hiện nay.

↔ No sooner had I gone home page phàn nàn she showed up. ==> Tôi một vừa hai phải về cho tới căn nhà thì cô ấy tiếp tục xuất hiện nay.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 22

Sử dụng cấu tạo Supposed to tát V

It’s one’s duty to tát tự something

⇔ S + be + supposed to tát tự something

Eg:

- It’s your duty to tát protect Hoa. ==> Đó là trọng trách của khách hàng nhằm bảo đảm Hoa.

↔ You are supposed to tát protect Hoa. ==> quý khách cần bảo đảm Hoa

Cấu trúc viết lách lại câu loại 23

Dùng cấu tạo prefer và would rather

S +  prefer + doing st to tát doing st

⇔ S + would rather + tự st phàn nàn tự st

Eg:

- I prefer staying at home page to tát hanging out with her. ==> Tôi quí trong nhà rộng lớn đi dạo với cô ấy.

↔ I would rather stay at home page phàn nàn hố out with her. ==> Tôi thà trong nhà rộng lớn là đi dạo với cô ấy.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 24

Dùng cấu trúc would prefer và would rather

S + would prefer + sb + to tát V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Eg:

- I would prefer she not to tát stay up late. ==> Tôi mong muốn cô ấy ko thức khuya.

↔ I would rather she not stayed up late. ==> Tôi mong muốn cô ấy ko thức khuya.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 25

Cấu trúc so sánh that/ in order that (trong tình huống công ty kể từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + so sánh that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to tát infinitive

Eg:

- My mom turned off the TV so sánh that we could sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV nhằm Shop chúng tôi rất có thể ngủ.

↔ My mom turned off the TV for us to tát sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV cho tới Shop chúng tôi ngủ.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Eg:

- It’s not worth getting upset about that. ==> Không xứng đáng nhằm buồn về vấn đề đó.

↔ There’s no point in getting upset about that. ==> There’s no point in getting upset about that.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 27

Dùng cấu tạo cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Eg:

- He runs quickly. ==> anh ấy chạy thời gian nhanh thật!

↔ How quickly he runs! ==> Anh ấy chạy thời gian nhanh quá!

S + be + adj 

⇔ What + a/an + adj + N

Eg:

- The girl is so sánh beautiful. ==> Cô gái thiệt xinh đẹp mắt.

↔ What a beautiful girl! ==> Thật là 1 cô nàng xinh đẹp mắt.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 28

Cấu trúc it is necessary that

Need to tát V
⇔ to tát be necessary (for sb) + to tát V

Eg:

- You don’t need to tát come here. ==> quý khách không cần thiết phải cho tới phía trên.

↔ It’s not necessary for you to tát come here. ==> quý khách ko quan trọng cần cho tới phía trên.

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Eg:

- She doesn't love you anymore. ==> Cô ấy không thể yêu thương chúng ta nữa.

↔ No longer does she love you. ==> Cô ấy không thể yêu thương chúng ta nữa.

↔ She no more love you. ==> Cô ấy không thể yêu thương chúng ta nữa.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 29

Dùng cấu tạo used to tát tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed to tát + V-ing/N

⇔ S + be used to tát + V-ing/N

Eg:

- My sister was accustomed to tát sleeping late. ==> Em gái tôi tiếp tục thân quen với việc ngủ muộn.

↔ My sister was used to tát sleeping late. ==> Em gái tôi tiếp tục thân quen với việc ngủ muộn.

Cấu trúc viết lách lại câu loại 30

Dùng to tát infinitive để thay thế thế cho tới cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to tát V

Eg:

- He studies hard because he wants to tát pass the exam. ==> Anh ấy học tập siêng năng vì như thế anh ấy mong muốn băng qua kỳ ganh đua.

↔ He studies hard to tát pass the exam. ==> Anh ấy học tập siêng năng nhằm băng qua kỳ ganh đua.

Bài luyện tập tập

Exercise 1: Viết lại những câu sau.

1. The project was so sánh complex that we had to tát hire an additional consultant. (such)

à ____________________________________________________________________ .

2. He has worked in this industry for over 30 years. (It has been)

à ____________________________________________________________________ .

3. They didn’t continue with the work until they got their full pay. (It was not until)

à ____________________________________________________________________ .

4. He started working as an executive officer 5 years ago. (Have/has been)

à ____________________________________________________________________ .

5. They didn’t watch the weather forecast so sánh they didn’t bring their umbrellas. (If)

à ____________________________________________________________________ .

6. You’d better tự your assignment now or you won’t be able to tát submit it on time. (It’s high time)

à ____________________________________________________________________ .

7. He completed the department’s budget report in a week. (It took)

à ____________________________________________________________________ .

8. Even though he didn’t finish school, he still managed to tát climb up to tát the executive position. (Despite)

à ____________________________________________________________________ .

9. She was too inexperienced to tát complete the entire assignment.

à She is not ____________________________________________________________________ .

10. He subscribed as a premium thành viên because he wanted to tát be entitled to tát the fitness’s superb service. (S + V to tát V)

à ____________________________________________________________________ .

Exercise 2: Bài tập luyện viết lách lại câu không thay đổi nghĩa.

1. You need to tát register first before you can use the ứng dụng. (necessary)

2. He is so sánh resourceful. (how)

3. It’s not worth driving all the way there just to tát buy a limited stamp collection. (no point)

4. I would prefer you not to tát forget our appointment with the client. (would rather)

5. Hardly had she gone home page when she heard the news of the accident. (No sooner)

6. People say that these programs can be very informative. (It is said that)

7. How about going to tát HR to tát ask about the new incentive policy? (How about)

8. If the students are not under the supervision of a teacher, they are not allowed to tát tự these kinds of experiment. (unless)

Đáp án

Exercise 1:

1. It was such a complex project that we had to tát hire an additional consultant. 

2. It has been over 30 years since he worked in this industry. 

3. It was not until they got their full pay that they continue with the work. 

4. He has been working as an executive officer for 5 years.

5. If they had watched the weather forecast, they would have brought their umbrellas.

6. It's high time you did your assignment now or you won't be able to tát submit it on time.

7. It took him a week to tát complete the deparment's budget report. 

8. Despite not finishing school, he still managed to tát climb up to tát the executive position. 

9. She is not experienced enough to tát complete the entire assignment. 

10. He subscribed as a premium thành viên to tát be entitled to tát the fitness's superb service. 

Exercise 2:

1. It's necessary for you to tát register first before you can use the app.

2. How resourceful he is!

3. There is now point in driving all the way just to tát buy a limited stamp collection. 

4. I would rather you didn't forget our appointment with the client.

5. No sooner had she gone home page phàn nàn she heard the news of the accident.

6. It is said that these programs can be very informative. 

7. How about going to tát HR to tát ask about the new incentive policy?

8. Unless the students are under the supervision of a teacher, they are not allowed to tát tự these kinds of experiment.


Trên đấy là vớ tần tật 30+ cấu trúc viết lách lại câu, chúng ta hãy nhớ là note lại và bám theo dõi Website ms Hoa TOEIC sẽ được update những kiến thức và kỹ năng mới mẻ nhé!

Ngoài đi ra, nếu như mình muốn luyện ganh đua TOEIC và được tư vấn suốt thời gian học tập không lấy phí rưa rứa khóa đào tạo phù phù hợp với năng lượng rưa rứa tiềm năng của bạn dạng thân thích, hãy ĐK size sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng rưa rứa tiềm năng của tớ nhằm rất có thể lựa lựa chọn khóa đào tạo phù phù hợp với bạn dạng thân thích.

Ngoài đi ra, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và sở hữu bề dày tay nghề và được chứng tỏ bởi vì thành quả ganh đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL chung học tập viên đoạt được giờ đồng hồ Anh đơn giản và dễ dàng qua quýt những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngữ điệu liên tiếp nằm trong khối hệ thống kiến thức và kỹ năng sàng lọc.

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được đợi đón chúng ta mày mò nhằm trở nên kiến thức và kỹ năng của chủ yếu chúng ta đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT

Xem thêm: icon trái tim băng bó

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0, 1, 2, 3 TRONG TIẾNG ANH - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

PHRASAL VERBS VÀ NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM