vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 69

Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 69 bài xích 136 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. 1. Một người quốc bộ được 14,8km vô 3h trăng tròn phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ với đơn vị chức năng đo là m/phút.

1. Một người quốc bộ được 14,8km vô 3h trăng tròn phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 69

2. Một xe hơi và xe cộ máy lên đường và một khi kể từ nhì đầu của một quãng đàng và lên đường ngược hướng nhau, sau 2 tiếng 15 phút xe hơi và xe cộ máy bắt gặp nhau. lõi xe hơi lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, xe cộ máy lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 38 km/giờ. Tính quãng đàng bại liệt.

3. Một người quốc bộ lên đường quãng đàng AB vô 2 tiếng nửa tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 4,2 km/giờ. Hỏi nếu như người bại liệt lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời vị \({5 \over 2}\) vận tốc quốc bộ thì sau từng nào thời hạn lên đường không còn được quãng đàng trình bày bên trên ?

4. Một xe hơi lên đường kể từ thành phố Hồ Chí Minh A khi 10 giờ 35 phút và cho tới thành phố Hồ Chí Minh B khi 15 giờ 57 phút. Dọc đàng tài xế nghỉ ngơi ăn trưa mất mặt 1 giờ 22 phút. lõi rằng nhì thành phố Hồ Chí Minh xa nhau 180km, tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Bài giải:

1.

Tóm tắt

Bài giải

3 giờ trăng tròn phút = 200 phút

14,8km = 14800m

Vận tốc của những người quốc bộ là :

14800 : 200 = 74 (m/phút)

Đáp số : 74 m/phút

2.

Bài giải

Quãng đàng xe hơi lên đường vô 2 tiếng 15 phút là :

54 ⨯ 2,25 = 121,5 (km)

Quãng đàng xe cộ máy lên đường vô 2 tiếng 15 phút là :

38 ⨯ 2,25 = 85,5 (km)

Quãng đàng xe hơi và xe cộ máy nằm trong lên đường là :

121,5 + 85,5 = 207 (km)

Đáp số : 207km

3.

Bài giải

Xem thêm: màn hình nền máy tính đẹp

2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ

Quãng đàng AB là :

4,2 ⨯ 2,5 = 10,5 (km)

Vận tốc người lên đường xe đạp điện là :

 \(4,2 \times {5 \over 2} = 10,5\)(km/giờ)

Thời gian tham người lên đường xe đạp điện lên đường không còn quãng đàng AB :

10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

Đáp số : 1 giờ

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian tham xe hơi lên đường kể từ thành phố Hồ Chí Minh A cho tới thành phố Hồ Chí Minh B là :

15 giờ 57 phút – 10 giờ 35 phút = 5 giờ 22 phút

Thời gian tham thực nhưng mà xe hơi lên đường kể từ thành phố Hồ Chí Minh A cho tới thành phố Hồ Chí Minh B là :

5 giờ 22 phút – 1 giờ 22 phút = 4 giờ

Vận tốc của xe hơi là :

180 : 4 = 45 (km/giờ)

Đáp số : 45 km/giờ 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: hình nền dễ thương cho máy tính