vòng lặp while kết thúc khi nào

3/5 - (2 bình chọn)

Câu mệnh lệnh lặp với số thứ tự không biết trước được tiến hành với cấu hình while…do. Có vướng mắc rằng vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào nhập pascal. Nếu chúng ta đang dần dò la đáp án mang đến thắc mắc này thì nằm trong Hoc365 xem thêm tức thì nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: vòng lặp while kết thúc khi nào

Câu căn vặn trắc nghiệm

Vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào?

A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm được Output

D. Tất cả những phương án

Đáp án: A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

Vòng lặp While – bởi là vòng lặp không biết trước số thứ tự lặp chính vì thế việc lặp chỉ kết thúc đẩy Khi một ĐK mang đến trước được vừa lòng.

Giải quí đáp án: Vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào?

Để làm rõ rộng lớn về yếu tố này, fan hâm mộ hoàn toàn có thể theo đuổi dõi một vài ví dụ tiếp sau đây.

Cấu trúc vòng lặp while…do

While <Điều kiện> bởi <Câu lệnh>

Trong đó:

 • While, do: Là những kể từ khóa
 • Điều kiện: Thường là 1 trong những quy tắc đối chiếu. Ví dụ: a<=1000
 • Câu lệnh: cũng có thể là câu mệnh lệnh giản dị và đơn giản hoặc câu mệnh lệnh ghép. Ví dụ: a:=a+2. Nếu là câu mệnh lệnh ghép thì chèn begin phần bên trước.

Bạn hiểu hoàn toàn có thể xem thêm tăng nội dung bài viết việc thứ nhất nhưng mà câu mệnh lệnh while cần thiết tiến hành là gì nhằm hiểu tăng về sinh hoạt của vòng lặp while bởi.

Ví dụ vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào

Ví dụ 1: Tính tổng những số từ là một cho tới N cho tới Khi tổng là số nhỏ nhất to hơn 500.

Xem thêm: đổi avt liên quân

Ví dụ vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào

Trong ví dụ bên trên, vòng lặp sinh hoạt như sau:

 • sum là biến đổi tổng, lúc đầu được gán bởi 0
 • i là biến đổi điểm, lúc đầu được gán bởi 1
 • Vòng lặp while tiếp tục chạy cho tới Khi sum to hơn hoặc bởi 500
 • Trong vòng lặp, từng thứ tự chạy tao nằm trong i nhập sum
 • Sau từng thứ tự chạy, tao tăng i lên 1 đơn vị
 • Cuối nằm trong, tao in đi ra sum nhằm coi thành quả.

Có thể thấy, vòng lặp tiếp tục kế tiếp Khi tổng ko băng qua 500 và tạm dừng Khi đảm bảo chất lượng là số to hơn hoặc bởi 500.

Ví dụ 2: Tính tổng những số lẻ từ là một cho tới N cho tới Khi tổng là số nhỏ nhất to hơn 200.

Ví dụ vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào

Trong ví dụ bên trên, vòng lặp sinh hoạt như sau:

 • sum là biến đổi tổng, lúc đầu được gán bởi 0
 • i là biến đổi điểm, lúc đầu được gán bởi 1
 • Vòng lặp while tiếp tục chạy cho tới Khi sum to hơn hoặc bởi 200
 • Trong vòng lặp, từng thứ tự chạy tao nằm trong i nhập sum
 • Sau từng thứ tự chạy, tao tăng i lên 2 đơn vị chức năng nhằm lấy những số lẻ
 • Cuối nằm trong, tao in đi ra sum nhằm coi kết quả

Có thể thấy, vòng lặp tiếp tục kết thúc đẩy Khi tổng vừa lòng ĐK là số nhỏ nhất to hơn 200, ngược lại nó sẽ bị kế tiếp chạy nếu như tổng ko đạt ĐK.

Ví dụ 3: Lập trình tính tổng S=1+1/2+1/3+…+1/N với cho tới Khi tổng nhỏ nhất to hơn 100

Ví dụ vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào

Trong ví dụ bên trên, vòng lặp sinh hoạt như sau:

 • i là biến đổi điểm được gán bởi 1 và sum là biến đổi lưu tổng gán bởi 0
 • Vòng lặp while tiếp tục chạy cho tới Khi sum to hơn hoặc bởi 100
 • Trong vòng lặp, từng thứ tự chạy tao nằm trong i nhập sum
 • Sau từng thứ tự chạy, tao tăng i lên 1 đơn vị
 • Cuối nằm trong, tao in đi ra sum nhằm coi thành quả.

Có thể thấy, vòng lặp tiếp tục kết thúc đẩy Khi tổng to hơn hoặc bởi 100. Tức là đang được vừa lòng ĐK mang đến trước.

Trên trên đây, Hoc365 đang được lý giải cụ thể đáp án câu hỏi vòng lặp while bởi kết thúc đẩy Khi nào. Hy vọng những vấn đề nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi cung ứng tiếp tục hữu ích với độc giả. Đừng quên theo đuổi dõi Hoc365 nhằm tổ hợp kỹ năng và kiến thức Tin học tập hoặc và đúng đắn nhé.

Xem thêm: so sánh quang hợp ở thực vật c3 c4 cam